Amoxicilline

Clavulaanzuur


Mensen kunnen last hebben van bacteriële infecties die veroorzaakt worden door bacteriën. Bepaalde bacteriën produceren β-lactamase. Clavulaanzuur inactiveert β-lactamase, waardoor de voorgeschreven penicilline werkzaam blijft en de bacteriële infectie wordt bestreden. Penicilline bindt zich normaal gesproken aan deze β-lactamase, maar nu doet Clavulaanzuur dit, zodat de penicilline niet wordt afgebroken.

Clavulaanzuur wordt vaak voorgeschreven in combinatie met Amoxicilline. Hierdoor blijft de werking van het medicijn behouden. Amoxicilline behoort tot de groep penicilline-antibiotica.

Amoxicilline/Clavulaanzuur is effectief bij infecties veroorzaakt door bacteriën, zoals blaasontsteking, darmslijmvliesontsteking en luchtweginfecties. Maar het bestrijdt ook infecties aan neus, oren en keel.

Clavulaanzuur kan mogelijk bijwerkingen geven als diarree, misselijkheid, braken en duizeligheid, maar niet iedereen krijgt last van bijwerkingen. Dit verschilt per persoon.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.