Androgel (Testogel)

Aanvullende informatie


Wat bevat Androgel?
- Het werkzame bestanddeel is testosteron. Elk 5 g sachet bevat 50 mg testosteron.
- De andere bestanddelen zijn carbomeer 980, isopropyl myristaat, 96% ethanol, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Hoe ziet Androgel er uit en de inhoud van de verpakking?
- Androgel 50 mg is een kleurloze gel die verpakt is in een sachet van 5 gram.
- Androgel is verkrijgbaar bij de met Dokteronline.com samenwerkende apotheken in dozen van 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 of 100 sachets (mogelijk worden niet al deze verpakkingen verkocht).

Let op: bovenstaande informatie is slechts beknopt en onvolledig. De informatie is afkomstig van openbare bronnen, dokters, apotheken en/of bijsluiters en bevat nimmer een (eigen) mening, opinie of advies van Dokteronline.com. Voor gedetailleerde informatie over eventueel genoemde producten en bijwerkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende bijsluiter.

* Prijs is inclusief BTW.