Cialis

Cialis bijsluiter


Deze bijsluiter geeft algemene informatie over Cialis 10 mg en 20 mg. Lees de Cialis bijsluiter in de verpakking aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Raadpleeg een arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft.

In deze Cialis bijsluiter:

1. Wat is Cialis en waarvoor wordt het gebruikt?


Cialis is een erectiemiddel uit de groep fosfodiesterasreremmers. Artsen schrijven het voor bij erectiestoornissen (ook wel impotentie genoemd), een aandoening waarbij de penis ondanks seksuele prikkeling niet of slechts korte tijd stijf wordt. De werkzame stof in dit erectiemiddel is tadalafil, een stof die het erectievermogen van de penis tijdelijk herstelt door de aanmaak van het enzym fosfodiesterase te verminderen. Hierdoor kan er bij seksuele opwinding weer een normale erectie ontstaan.

2. Wat u moet weten voordat u Cialis inneemt


Bij het gebruik van dit erectiemiddel moet rekening worden gehouden met het volgende:

  • Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor tadalafil, als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten, indien u lijdt aan bepaalde hart- en leveraandoeningen, of als u een lage bloeddruk of een ernstige oogafwijking heeft
  • Dit geneesmiddel kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen. Meld de arts tijdens het online consult welke andere medicijnen u gebruikt
  • Dit erectiemiddel mag niet worden ingenomen door vrouwen en kinderen jonger dan 18 jaar
  • Bij gebruik van dit middel kunnen bijwerkingen als duizeligheid optreden. Houd hier rekening mee wanneer u deel wilt nemen aan het verkeer


Lees de complete Cialis bijsluiter voor meer informatie. Deze vindt u op de productpagina.

3. Hoe wordt dit geneesmiddel ingenomen?


Deze erectiepil is verkrijgbaar in diverse sterktes. De gebruikelijke aanvangsdosis is 1 tablet à 10 mg. Werkt dit niet voldoende, dan kan in overleg met de arts worden overgegaan op tabletten à 20 mg.
Slik de tablet Cialis in zijn geheel door met wat vloeistof. Doe dit minimaal een halfuur voor aanvang van de geslachtsgemeenschap zodat de tablet kan inwerken. De werking van dit erectiemiddel kan tot 36 uur aanhouden. Neem nooit meer dan 1 tablet per etmaal en gebruik dit geneesmiddel niet iedere dag (maximaal driemaal per week) om ernstige bijwerkingen te voorkomen. Wijk niet af van de voorgeschreven dosering. Drink weinig of geen alcohol bij gebruik van dit geneesmiddel.

4. Mogelijke bijwerkingen


Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, alhoewel niet iedereen hier last van krijgt. De bijwerkingen die bij gebruik van dit middel worden genoemd, zijn onder andere:

  • hoofdpijn
  • blozen
  • maag-darmklachten
  • duizeligheid
  • storingen in het gezichtsvermogen (wazig zicht, afwijkende kleurwaarneming, overgevoeligheid voor licht)


5. Hoe bewaart u Cialis?


Houd erectiemiddelen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar dit geneesmiddel in originele verpakking en bescherm het tegen hoge temperaturen en vocht. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

6. Aanvullende informatie


Cialis is een filmomhulde tablet met een lichtgele kleur. Dit geneesmiddel bevat de werkzame stof tadalafil. Raadpleeg de Cialis bijsluiter in de verpakking voor de overige bestanddelen van dit geneesmiddel. Hierin leest u ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.