Diflucan

6. Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn


Diflucan® 50 kan worden gebruikt tot aan de op de verpakking aangegeven datum.
Op de doordrukstrips staat deze datum vermeld achter het woord "exp".

Diflucan® 50 beneden 30 °C bewaren.
Bewaar Diflucan® buiten het bereik van kinderen.

Let op: bovenstaande informatie is slechts beknopt en onvolledig. De informatie is afkomstig van openbare bronnen, dokters, apotheken en/of bijsluiters en bevat nimmer een (eigen) mening, opinie of advies van Dokteronline.com. Voor gedetailleerde informatie over eventueel genoemde producten en bijwerkingen verwijzen wij u naar de desbetreffende bijsluiter.

Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.