Levitra

Levitra bijwerkingen


Het gebruik van Levitra kan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet bij iedereen. De meeste effecten zijn mild tot matig.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:


(deze komen voor bij 1 op de 10 personen of meer)
Hoofdpijn, blozen.

Vaak voorkomende bijwerkingen:


(deze komen voor bij 1 op de 100 tot 1 op de 10 personen)
Spijsverteringsstoornis,
Zich ziek voelen (misselijk),
Duizeligheid,
Verstopte neus of loopneus.

Soms voorkomende bijwerkingen:


(deze komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen)
Gevoeligheid van de ogen voor zonlicht,
Hoge of lage bloeddruk flauwvallen,
Verhoogde spierspanning effect op het gezichtsvermogen,
Erectiestoornissen zoals spontane of pijnlijke erecties.

Als u erg veel last heeft van één van deze bijwerkingen, of ze niet verdwijnen wanneer u doorgaat met het gebruik van Levitra, licht dan uw arts in.
Als u bijwerkingen ondervindt die niet in de bijsluiter zijn vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Hoe bewaart u Levitra


Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2003.

Aanvullende informatie


Neem voor alle informatie met betrekking tot dit genees-middel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/ Belgique/ Belgien Bayer s. a.-n. v., Division
Pharma Louizalaan 143 / avenue
Louise B-1050 Bruxelles
Tél/ Tel: 32-( 0) 2-5356311
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.