Mebendazol worm

Mebendazol bijsluiter


In dit informatiedossier vindt u algemene informatie over het gebruik van Mebendazol. Wij raden u aan om voor gebruik van dit medicijn ook de Mebendazol bijsluiter aandachtig door te lezen. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een arts of apotheker.

Wat is Mebendazol en waar wordt het voor gebruikt?


Mebendazol is een antiwormmiddel. Dit medicijn bevat het werkzame ingrediënt mebendazol, een stof die de voedselopname van de wormen beïnvloedt waardoor deze sterven. Mebendazol kan gebruikt worden bij diverse worminfecties, waaronder:

 • Aarsmaden: kleine witgele wormpjes die hevige jeuk rond de anus veroorzaken;
 • Spoelwormen: ronde, lichtgekleurde wormen van 8 tot 20 cm lang;
 • Zweepwormen: komen voornamelijk voor in warme landen;
 • Mijnwormen: kleine wormpjes die voornamelijk in (sub)tropische gebieden leven;
 • Lintworm: platte worm die enkele meters lang kan worden.


Een worminfectie geeft in het begin meestal geen klachten. Buikpijn, misselijkheid, diarree en gewichtsverlies zijn symptomen die soms genoemd worden. Een worminfectie gaat niet vanzelf over en moet behandeld worden met een antiwormkuur.

Wat u moet weten voordat u Mebendazol gebruikt


Let op de volgende zaken als u deze antiwormkuur gaat gebruiken:

 • Neem dit geneesmiddel niet in als u overgevoelig bent voor mebendazol of een van de overige bestanddelen van dit medicijn;
 • Mebendazol mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 2 jaar;
 • Gebruik deze kuur niet als u zwanger bent;
 • Dit geneesmiddel heeft een wisselwerking met andere medicijnen waaronder sommige antibiotica en medicatie tegen aids (zie Mebendazol bijsluiter);
 • Maak de antiwormkuur altijd helemaal af. Stopt u te vroeg met dit medicijn, bijvoorbeeld omdat de klachten al verdwenen zijn, dan kan de infectie terugkomen.


Hoe gebruikt u Mebendazol?


Mebendazol is bij de met Dokteronline.com samenwerkende drogist verkrijgbaar als tablet. U kunt de tablet doorslikken met voldoende vloeistof of eerst fijnkauwen en dan doorslikken. De aanbevolen dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar is als volgt:

 • Bij aarsmaden: 1 tablet, na 14 dagen gevolgd door nog 1 tablet. Zo nodig deze kuur ieder 14 dagen herhalen.
 • Bij spoelwormen, mijnwormen, zweepwormen: tweemaal daags 1 tablet gedurende 3 dagen. Eventueel deze kuur na drie weken herhalen.
 • Bij lintworm: meestal is er een langdurige kuur nodig. Vraag een arts om advies.


Houdt u zich de aanbevolen dosering, tenzij een arts anders adviseert. Raadpleeg een arts als u merkt dat de klachten na 14 dagen niet verbeterd zijn. In de Mebendazol bijsluiter leest u meer over de dosering van dit geneesmiddel.

Mogelijke bijwerkingen


Mebendozol wordt over het algemeen uitstekend verdragen. Soms kunnen er lichte bijwerkingen ontstaan, waaronder:

 • Overgevoeligheidsreacties in de vorm van galbulten en jeukende huiduitslag;
 • Diarree, misselijkheid en buikpijn. Dit kunnen echter ook symptomen van de worminfectie zelf zijn.


In de bijsluiter vindt u meer informatie over de eventuele bijwerkingen. In het informatiedossier 'Mebendazol Ervaringen' leest u wat andere bezoekers van dit geneesmiddel vonden.

Hoe bewaart u Mebendazol?


Houd medicijnen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik Mebendazol niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie


Mebendazol bevat 100 mg mebendazol per tablet. In de Mebendazol bijsluiter vindt u een overzicht van de overige bestanddelen. Hierin staat ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.

* Prijs is inclusief BTW.

 

Gerelateerde artikelen