Astma

Astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna i lungorna. Slemhinnorna i lungorna är konstant irriterade och luftvägarna blir då och då trängre. Detta beror på att lungorna hos astmapatienter är extra känsliga mot retningar såsom rök, kvalster, husdjur och avgaser. Dessa faktorer (retningar) kan orsaka irriterande symptom.

De små inflammationerna i lungorna, vilka är en reaktion på retningar, utlöser astmasymtom. Musklerna runt luftvägarna drar ihop sig och slemhinnorna producerar mer slem. Detta gör att luftvägarna blir trängre. Andfåddhet, andnöd, hosta och andningssvårigheter är kända astmasymtom. Även om astma är en kronisk sjukdom, så har astmapatienter inte kontinuerliga astmabesvär. Symptomen kan hålla sig borta i veckor. När symptomen kommer akut kallas det för ”astmaanfall”.

Orsaken till astma är fortfarande oklar. Forskning visar att ärftlighet och att ha en allergi spelar en roll. Sjukdomen kan tyvärr ännu inte botas. Det finns dock mediciner för att lindra astmasymtom. Luftrörsvidgare och antiinflammatoriska medel ser till att luftvägarna vidgas och bromsar inflammationen. Astmamediciner tas ofta med en inhalator, så att de kan verka i lungorna direkt. Med rätt astmabehandling går det bra att leva med astma.

Astmamediciner kan beställas säkert och diskret här nedan.

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori