Bakteriella infektioner

Bakteriella infektioner

En bakteriell infektion kan förekomma överallt i eller på kroppen. Ofta går en sådan infektion över av sig själv. Kroppen undanröjer i princip själv de skadliga inkräktarna. Men om en bakteriell infektion förorsakar symptom som inte går över, kan kroppen istället bli sjukare. Bakterien som orsakar infektionen måste i det fallet undanröjas med hjälp av antibiotika.

Symptom för bakteriell infektion
En bakteriell infektion orsakar värk och ofta andra symptom, beroende på var infektionen befinner sig. De vanligaste bakteriella infektionerna är:
- Lunginflammation (värk, feber, hosta, hängighet);
- Öroninflammation (öronvärk, ibland med rinnande var);
- Blåskatarr (ont när man kissar, irriterad urinblåsa, magont);
- Hudinfektioner (röd, svullen hud, ofta med klåda och/eller ont);
- Reumatoid artrit (svullnad, stelhet och smärta i lederna);
- Tarminfektion (magvärk, diarré);
- Ögoninflammation (röda ögon, ibland med ont och varbildning).

Mediciner vid bakteriella infektioner
En läkare kan behandla en bakteriell infektion med en antibiotikakur. Antibiotika kan fås i tablettform, som kapslar eller i flytande form. Dessutom finns det antibiotikadroppar (för infektioner i ögon och öron) samt infektionshämmande salva för huden. Det är viktigt att alltid göra slut på hela antibiotikakuren. Bara då kan man vara säker på att alla bakterier har dött.

Visa mer

Receptbelagda produkter i denna kategori