Cialis
I lager
Lägsta pris
693,19 SEK
GRATIS frakt

Cialis biverkningar

Liksom alla andra läkemedel kan Cialis ha biverkningar. Cialis biverkningar är vanligtvis lindriga till måttliga. Cirka 10% av de som använder Cialis upplever biverkningar.

Vanliga biverkningar med Cialis

Dessa biverkningar förekommer i genomsnitt bland 10 till 30 av de 100 användarna som använder Cialis:

  • -Lindrig huvudvärk
  • -Magbesvär

Sällsynta biverkningar med Cialis

Dessa biverkningar förekommer hos 1 till 10 användare av 100. Dessa biverkningar går över av sig själva:

  • -Yrsel
  • -Nästäppa
  • -Rodnad
  • -Muskelvärk

Mycket sällsynta biverkningar med Cialis

Dessa biverkningar förekommer mycket sällan. Skulle detta besvära dig, kontakta en läkare omedelbart:

  • -Besvär med ögonen
  • -Suddigt seende
  • -En lång och/eller smärtsam erektion
  • -Utslag

Det har förekommit fall där män med hjärtsjukdomar har fått kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke. Dessa män var inte i stånd att bli sexuellt upphetsade. Läkaren kommer att bedöma om du är i form, om inte, kommer hen inte att skriva ut recept på Cialis. Skulle du få bröstsmärtor under samlag, kontakta läkare. Om du har haft en hjärtinfarkt eller stroke inom det senaste halvåret får du inte använda Cialis. Läs alltid bipacksedeln innan du använder erektionspillret Cialis. Har du fler frågor eller om du upplever biverkningar som inte nämns på bipacksedeln, kontakta läkare.

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.