Clenil Modulite

Clenil Modulite

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Clenil Modulite är ett luftvägsskydd. Dess aktiva ämne beklometason är ett binjurebarkhormon, även kallat kortokosteroid. Denna medicin stävjar överkänslighetsreaktioner i luftvägen och fungerar dessutom antiinflammatoriskt. Clenil Modulite sprejas in med hjälp av en bifogad inhalator. Mer Information

Lägsta pris
438,70 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

  • Klarna
  • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Clenil Modulite?


Clenil Modulite är ett luftvägsskydd. Dess aktiva ämne beklometason är ett binjurebarkhormon, även kallat kortokosteroid. Denna medicin stävjar överkänslighetsreaktioner i luftvägen och fungerar dessutom antiinflammatoriskt. Clenil Modulite sprejas in med hjälp av en bifogad inhalator. Denna medicin är endast tillgänglig mot recept.

Vad tas denna medicin mot?


Clenil Modulite tas för att undvika andnöd. Det aktiva ämnet beklometason gör luftvägarna mindre känsliga för retningar som kan orsaka andnöd - exempelvis rök, husdjurspäls, kalluft eller kroppslig ansträngning. Läkare ordinerar detta luftvägsskydd vid astma, kvickdrag (kroniska, obstruktiva lungsjukdomar) och andra luftvägsbesvär. Obs: detta läkemedel botar inte bestående andnöd. För det behöver du en luftvägsvidgande medicin.

Hur tas Clenil Modulite?


Clenil Modulite-inhalatorn sprejar in en dos beklometason i lungorna. Det är viktigt att du andas in medan du sprejar, så att det aktiva ämnet når lungorna direkt. Efter insprejningen behöver du hålla andan några sekunder för att undvika att medicinen direkt blir utandad. I bipacksedeln kan du läsa i detalj om hur inhalatorn ska användas och kan rengöras. Skölj alltid munnen noga efter sprejning(ar) för att förhindra svampinfektion i munhålan. Tar du även luftvägsvidgare ska du ta Clenil Modulite efter denna, då luftvägsvidgaren öppnar upp luftvägarna så att Clenil Modulite lättare når lungorna.

Dosering


Clenil Modulite finns tillgängligt i styrkorna 50, 100, 200 och 250 mikrogram. Läkare vet vilken variant som är bäst lämpad för dina besvär. Om inte läkare ordinerar annat är den sedvanliga doseringen av Clenil Modulite:


  • Vuxna och barn: Inandas 1 till 4 sprejningar två gånger dagligen.Styrkorna 200 och 250 milligram av Clenil Modulite är olämpliga för barn. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Detta läkemedel kan orsaka biverkningar, även om inte alla drabbas. Dom besvär man kan drabbas av när man använder inhalator är bland andra:


  • Svampinfektion i mun eller svalg;
  • Ömmande tunga eller svidande hals;
  • Heshet;
  • Äcklig smak i munnen.Skölj munnen eller borsta tänderna efteråt för att få bort eventuella rester av medicinen och undvika att drabbas av dessa biverkningar. I bipacksedeln kan du läsa mer om Clenil Modulites biverkningar.

När kan detta läkemedel inte tas?


Clenil Modulite är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:


  • Är överkänslig mot beklometason eller annat förekommande hjälpämne.Rådfråga läkare om du säkert kan använda Clenil Modulite ifall du har hälsoproblem eller tar mediciner.

Graviditet/ trafiklämplighet / alkohol


Är du gravid eller ammar bör du endast ta Clenil Modulite efter läkares ordination.

Denna medicin har inga varningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.

Reviews (0)

Produktrecension - Clenil Modulite

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning