Keflex

Keflex

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Keflex är ett antibiotika av cefalosporintyp. Dess aktiva ämne cefalexin dödar diverse sorters bakterier som orsakar infektioner i kroppen. Keflex finns tillgängligt från våra anknutna apotek. Mer Information

Lägsta pris
441,06 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Keflex?


Keflex är ett antibiotika av cefalosporintyp. Dess aktiva ämne cefalexin dödar diverse sorters bakterier som orsakar infektioner i kroppen. Keflex finns tillgängligt från våra anknutna apotek. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad används medicinen för?


Läkare ordinerar en Keflex-antibiotikakur vid bland andra följande infektioner:


 • Lunginflammation, halsfluss, inflammerade mandlar, akut bronkit, öroninflammation;
 • Urinblåseinfektioner eller andra urinvägsinfektioner;
 • Infektioner i hud eller mjukdelar.Keflex tas upp i blodet via mag- och tarmkanalen och når på så vis de flesta vävnader och organ. Det aktiva ämnet når även ut i urinen. Keflex ser till att de sjukdomsorsakande bakterierna dör så att infektionen kan läka och inflammationstecken såsom smärta och feber fort avtar.

Hur använder du Keflex?


Ta Keflex på tom mage (en timma före eller två timmar efter måltid). Svälj kapslarna otuggade med hjälp av ett glas vatten. Fullfölj den ordinerade kuren utan avbrott. Görs detta inte kan det hända att alla bakterier inte dödats - då kan infektionen återvända. Läkaren avgör hur länge medicinen behöver tas. Kurens längd beror på hur allvarliga besvären är.

Dosering


Keflex kan beställas från våra anknutna apotek. Apoteken har denna medicin tillgänglig i kapslar på 250 mg och 500 mg. Läkaren avgör vilken styrka som bäst passar dina besvär. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse Keflex-doseringen följande:


 • Vuxna: 1 kapsel på 250 eller 600 mg fyra gånger om dan (var 6:e timma) under föreskriven tidsperiod.För barn på under 18 år gäller andra doseringsinstruktioner. Håll dig till ordinerad dosering och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Under Keflex-behandling kan biverkningar eventuellt uppstå, bland andra:


 • Diarré (kan även uppstå efter att behandlingen avslutats);
 • Andra bukbesvär, såsom magknip, illamående eller kräkning;
 • Hudutslag till följd av överkänslighet.Biverkningarna är oftast lindriga och försvinner självmant. Fortsätter besvären, eller om biverkningarna är svåra, bör läkare kontaktas. En komplett förteckning av möjliga biverkningar finns i bipacksedeln.

När får du inte ta detta läkemedel?


Läkemedlet Keflex är inte lämpat för alla. Ta inte denna antibiotikakur ifall du:


 • Är överkänslig mot cefalexin eller annat förekommande hjälpämne.Lider du av vissa hälsoproblem, exempelvis njurfunktionsstörning, är detta läkemedel möjligen mindre lämpligt. Rådfråga läkaren om och hur du kan ta Keflex. Keflex kan ha inflytande på andra mediciners verkan (även omvänt) - ange därför alltid under läkarkonsultationen vilka mediciner och näringssupplement du tar. I bipacksedeln går det att läsa mer i ämnet.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta Keflex om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta.

Denna medicin har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.

Reviews (0)

Produktrecension - Keflex

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning