Levitra
I lager
Lägsta pris
622,83 SEK
GRATIS frakt

Levitra bipacksedel


Vad du bör veta


Denna bipacksedel ger allmän information om Levitra 5 mg, 10 mg och 20 mg. Läs alltid uppmärksamt igenom bipacksedeln i förpackningen innan du börjar använda detta erektionsmedel. Har du ändå frågor efter att du har läst bipacksedeln? Rådfråga då en läkare eller apotekare.

I denna Levitra bipacksedel:

1. Vad är Levitra och för vad används det?


Levitra är ett erektionsmedel. Det används vid erektionsstörningar, även kallat impotens eller erektil dysfunktion (ED). Vid denna åkomma förblir penisen slapp, trots sexuell stimulans. Könsumgänge eller andra tillfredsställande sexuella handlingar är därför inte möjliga. Det verksamma ämnet i detta erektionsmedel är vardenafil, en medicin som tillfälligt återställer erektionsförmågan i penisen. Härigenom uppstår vid sexuell upphetsning åter en normal erektion.

2. Vad du bör veta innan du intar Levitra


Ta hänsyn till följande vid användning av Levitra:

  • Använd inte denna medicin om du är överkänslig för vardenafil, om du använder läkemedel som innehåller nitrater, om du lider av vissa hjärt- och leveråkommor, eller om du har ett lågt blodtryck eller en allvarlig ögonavvikelse.
  • Detta läkemedel kan ha en växelverkan med andra mediciner. Uppge till läkaren under online konsulten vilka andra mediciner du använder.
  • Om du intar Levitra efter en bastant måltid, kan det fördröja effekten.
  • Vid användning av detta medel kan biverkningar som yrsel uppträda. Ta hänsyn till detta om du vill ge dig ut i trafiken.


Rådfråga Levitra bipacksedel som du finner på produktsidan för mer information.

3. Hur intar man Levitra?


Levitra är en tablett som ska intas med lite vätska en halvtimme före könsumgänget. Detta erektionspiller verkar ungefär fyra till fem timmar, och bara i kombination med sexuell upphetsning. Svälj Levitra helst på fastande mage för att få en snabb effekt. Ta aldrig mer än 1 tablett per dygn och använd detta läkemedel inte varje dag (maximalt tre gånger i veckan) för att undvika allvarliga biverkningar. Drick lite eller ingen alkohol vid användning av detta läkemedel.

4. Möjliga biverkningar


Denna medicin kan ge biverkningar. Möjliga biverkningar är:

  • huvudvärk;
  • rodnad;
  • mag- och tarmbesvär;
  • yrsel;
  • störningar av synförmågan (suddig syn, avvikande färgförnimmelse, överkänslighet för ljus);


Inte alla har besvär av biverkningar, det är olika per person. En användare upplever fler biverkningar än en annan användare. Läs den fullständiga listan över biverkningar i Levitra bipacksedel.

5. Hur förvarar du Levitra?


Håll detta erektionsmedel utom räckhåll för barn. Förvara detta läkemedel i den originella förpackningen och skydda det mot höga temperaturer och fukt. Använd inte Levitra efter passerat bästföredatum.

6. Kompletterande information


Levitra är en tablett i ett tunt skikt med en orange färg. Detta läkemedel innehåller det verksamma ämnet vardenafil och kan fås i olika styrkor. Rådfråga bipacksedeln i förpackningen för de övriga beståndsdelarna i detta läkemedel. Här får du också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.