Levitra
I lager
Lägsta pris
622,83 SEK
GRATIS frakt

Vanliga frågor om Levitra


Vad är erektil dysfunktion (impotens, potensproblem eller erektionsproblem)?


Erektionsproblem eller erektil dysfunktion (ED) är en kontinuerlig eller regelbundet återkommande oförmåga att få erektion (svårt att få stånd) och/eller att behålla erektionen tillräckligt länge för sexuellt umgänge. Detta är ett tillstånd som förekommer hos många män, men som oftast går obehandlat. Det finns olika former av potensproblem (problem att få stånd), såsom för kortvariga erektioner, otillräcklig hårdhet på erektion eller en kontinuerlig eller oregelbunden återkommande oförmåga att få erektion (stånd) och behålla den.

Hur ofta förekommer erektil dysfunktion?


Erektil dysfunktion är ett tillstånd som förekommer mycket ofta. Det uppskattas att mer än hälften av alla män äldre än 40 år i mer eller mindre mått lider av potensproblem. Ungefär 152 miljoner män över hela världen och 30 miljoner män i Europa lider av detta tillstånd. År 2023 förväntas antalet män med nedsatt erektil funktion ha fördubblats till 322 miljoner, en ökning på 110 procent.
Holländsk forskning gjord av Nijmegens urolog E. Meuleman i regionen runt Boxmeer visar att omkring 13 procent av män mellan 40 och 79 år lider av erektil dysfunktion.

Vilka är orsakerna till nedsatt förmåga att få erektion (impotens orsaker )?


Många män får någon gång i livet svårighet med att få erektion. 70 procent av fallen av potensproblem (erektil dysfunktion) orsakas av sjukdomar såsom diabetes, njursjukdomar, kronisk alkoholism, multipel skleros, arterioskleros (artärförkalkning) och andra kärlsjukdomar.
Högt blodtryck, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar, förändringar i kolesterolvärden och rökning är riskfaktorer för vaskulära sjukdomar (kärlsjukdomar) som kan orsaka erektionsproblem.
Erektil dysfunktion kan också vara en indikation på en allvarlig sjukdom såsom diabetes mellitus, högt blodtryck, kardiovaskulära sjukdomar och sömnstörningar (t.ex. sömnapné).
Psykologiska faktorer så som ångest, skuldkänslor och depression är ansvariga för en liten andel av fallen av potensproblem men kan också ha en sekundär roll vid sidan av fysiska faktorer, som orsak eller som ett resultat av erektionsproblem.

Kan erektil dysfunktion behandlas (behandling av impotens)?


Sannolikheten för förekomst av nedsatt erektil funktion ökar med åldern, men erektil dysfunktion beror nödvändigtvis inte på åldrande. För förbättring av erektil funktion är ett antal behandlingar möjliga: läkemedel för oral användning, tabletter som förs in i urinröret, medel för lokal användning och injektioner, vakuumpumpar, kirurgiska metoder såsom implantation av en penisprotes eller kärlkirurgi och psykoterapi.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.