Metformin

Metformin

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Läkemedlet Metformin tillhör gruppen biguanider: medel som sänker blodsockerhalten. Läkare ordinerar detta läkemedel vid diabetes typ 2. Metformin lindrar besvär till följd av för hög blodsockerhalt. Mer Information

Lägsta pris
437,80 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

  • Klarna
  • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Metformin?


Läkemedlet Metformin tillhör gruppen biguanider: medel som sänker blodsockerhalten. Läkare ordinerar detta läkemedel vid diabetes typ 2. Metformin lindrar besvär till följd av för hög blodsockerhalt. Den som vill beställa Metformin på nätet kan så göra från ett till Dokteronline.com anknutet apotek. Det nödvändiga receptet fås under en internetkonsultation.

Vad används medicinen för?


Vid diabetes typ 2 är musklerna och levern mindre känsliga för påverkan av insulin. Det kan även vara så att bukspottskörteln inte producerar tillräckligt med insulin. Därmed förbränns och förvaras socker från föda inte lika lätt, och blodets sockerhalt kan då stiga. Då uppstår besvär som törst, muntorrhet, kissnödighet och trötthet. I långa loppet kan blodkärlen och organen skadas. Metformin sänker blodets blodbild så att besvären avtar och att risken för kroppslig skada begränsas. Detta läkemedel minskar även aptiten, vilket är en förmånlig biverkning för överviktiga personer.

Hur använder du Metformin?


Metformin ska tas under eller strax efter måltid för att så långt som möjligt minska risken för bukbesvär. Svälj tabletten otuggad med lite vatten. Upptäcker du att du glömt ta Metformin när det strax är dags för nästa dos bör du hoppa över omgången och fortsätta enligt schema. Ta aldrig en dubbel dosering Metformin för att kompensera för en utebliven.

Dosering


De anknutna apoteken tillgodoser Metformin både som vanliga tabletter och tabletter med reglerad avlämning (M/R) på 500 mg. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen för Metformin:


  • Vuxna: 1 tablett på 500 mg två till tre gånger dagligen. Den maximala mängden per dag är 3 x 1000 mg.
  • Barn på mellan 12 till 18 år: 1 tablett på 500 mg en gång om dan. Den maximala mängden per dag är 2000 mg, uppdelat på 2 till 3 doseringar.Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Metformin kan medföra biverkningar, exempelvis:


  • Bukbesvär (illamående, diarré, kräkning, magknip, minskad aptit);
  • Smakstörningar.Kontakta läkare om du drabbas svårt av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns en fullständig förteckning över biverkningarna.

När får du inte ta detta läkemedel?


Läkemedlet Metformin är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:


  • Är överkänslig mot metformin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av en njur-, hjärt- eller leveråkomma eller av svår infektion;
  • Är uttorkad;
  • Lider av okontrollerad diabetes eller ketoacidos.Rådfråga läkare om du kan ta Metformin ifall du lider av andra hälsoproblem eller tar andra mediciner. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer och övriga anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta Metformin om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta.

Metformin kan ibland orsaka ögonbesvär (suddig syn på grund av sänkt blodsockerhalt). Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas av detta.

Drick ingen alkohol ifall du tar Metformin. Alkohol kan orsaka svåra biverkningar (mjölksyreförgiftning) i kombination med denna medicin.

Reviews (0)

Produktrecension - Metformin

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning