Metoclopramide

Metoclopramide

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Metoclopramide är ett antimetika: ett läkemedel som motverkar illamående och kräkning. Dess aktiva ämne (metoclopramide) påverkar hjärnans kräkningscentrum och påskyndar magens och tarmarnas verkan. Detta gör så att illamående och kräkningsbehov minskar. Mer Information

Lägsta pris
443,47 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Metoclopramide?

Metoclopramide är ett antimetika: ett läkemedel som motverkar illamående och kräkning. Dess aktiva ämne (metoclopramide) påverkar hjärnans kräkningscentrum och påskyndar magens och tarmarnas verkan. Detta gör så att illamående och kräkningsbehov minskar. Metoclopramide kan beställas på nätet via de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar denna medicin vid illamående och kräkning med olika bakomliggande orsaker. Metoclopramide tas exempelvis mot migrän, men kan även intas för att förebygga illamående till följd av graviditet eller kemoterapi. Metoclopramide gör så att magens innehåll transporteras fortare till tarmarna, och förhindrar dessutom retning av hjärnans kräkningscentrum. På så vis förebyggs eller avtar besvären.

Hur tar man Metoclopramide?

Svälj metoclopramidetabletten otuggad med lite vätska. Den som tar detta läkemedel flera gånger om dan behöver säkerställa att det går minst sex timmar mellan varje dos. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. Ta inte Metoclopramide längre än 5 dar i rad utan att ha rådfrågat läkare.

Dosering

Metoclopramide finns tillgängligt som tabletter på 10 mg hos de anknutna apoteken. Ordinerar läkare inte annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna och barn äldre än 15 år (över 60 kg): 1 tablett på 10 mg en-tre gånger om dan.

För barn med lägre kroppsvikt gäller annan dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Metoclopramide kan ibland medföra biverkningar, även om det inte drabbar alla. De biverkningar som eventuellt kan uppstå är bland andra:

 • Sömnighet, slöhet;
 • Nedstämdhet, dysterhet;
 • Svaghetskänsla eller oro;
 • Ostyrbara rörelser, såsom ticks eller muskelryckningar;
 • Diarré.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör uppsöka läkare. I bipacksedeln finns en sammanställning av de biverkningar som kan förekomma.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Metoclopramide lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

 • Vid överkänslighet mot metoclopramide eller annat förekommande hjälpämne;
 • Vid blödning, spricka eller obstruktion i buken;
 • Vid epilepsi eller Parkinsons;
 • Vid behandling med särskilda mediciner (exempelvis vid Parkinsons eller depression).

Den som lider av hälsoproblem eller tar andra mediciner bör ange detta under beställningen. Läkare kan avgöra om behandling med Metoclopramide är att rekommendera. I bipacksedeln finns en fullständig förteckning över kontraindikationer och andra anmärkningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Den som är gravid bör ta Metoclopramide endast om läkare ordinerat detta. Den som ammar bör inte ta detta läkemedel. Metoclopramide kan medföra besvär såsom sömnighet, slöhet eller ostyrbara muskelryckningar. Den som drabbas av dessa biverkningar bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol förstärker denna medicins förslöande verkan. Den som tar Metoclopramide bör avstå från rusdryck under behandlingen.

Reviews (0)

Produktrecension - Metoclopramide

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning