Mildison Lipid Kräm

Mildison Lipid Kräm

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Mildison Lipid kräm är en hormonsalva. Dess aktiva ämne hydrokortison lugnar huden och lindrar besvär såsom klåda, rodnad och flagning. Mildison Lipid kräm kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Mer Information

Lägsta pris
621,81 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

  • Klarna
  • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Mildison Lipid Kräm?


Mildison Lipid kräm är en hormonsalva. Dess aktiva ämne hydrokortison lugnar huden och lindrar besvär såsom klåda, rodnad och flagning. Mildison Lipid kräm kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Det nödvändiga receptet fås under en internetkonsultation.

Vad används medicinen för?


Läkare ordinerar hormonsalva vid hudinfektioner med besvär såsom klåda, svullnad, rodnad, smärta och/eller flagning. Mildison Lipid kräm lindrar exempelvis vid insektsbett, allergiska hudutslag eller eksem. Beståndsdelen hydrokortison är en medelstarkt verkande kortikosteroid (ett binjurebarkhormon) som hämmar infektionsreaktioner i hudcellerna så att besvären snabbt försvinner.

Hur använder man Mildison Lipid Kräm?


Smörj in ett tunt lager av krämen på den angripna huden. Gnid in krämen tills huden tagit upp den, och tvätta händerna efteråt. Undvik att få medicinen i ögonen. Använd helst inte denna hormonsalva i ansiktet om så inte ordinerats av läkare. Täck inte den behandlade huden (exempelvis med bandage eller blöja) om läkare inte ordinerat detta, då detta ökar risken för biverkningar.

Dosering


Mildison Lipid kräm finns tillgängligt hos de anknutna apoteken. Den rekommenderade doseringen är:


  • Vuxna och barn: gnid in ett tunt lager av Mildison Lipid kräm på den angripna huden två eller tre gånger om dan.Använd inte medicinen långvarigt (gäller särskilt barn) utan att rådfråga läkare. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Ibland medför mediciner biverkningar - så även Mildison Lipid kräm. Dock tas produkten oftast problemfritt. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:


  • Hudirritation (rodnad, klåda, torr hud) på den behandlade huden, eller att denna förtunnas eller bleknar.Rådfråga läkare om biverkningar uppstår. I bipacksedeln finns vidare information om möjliga biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?


Mildison Lipid kräm lämpar sig inte för alla. I följande fall avråds från bruk av Mildison Lipid kräm:


  • Vid överkänslighet mot hydrokortison eller annat förekommande hjälpämne;
  • I öppna sår eller skrubbsår ;
  • Vid hudåkommor till följd av virus-, bakterie- eller svampinfektion.Upplys läkaren om eventuellt annat medicinintag innan du börjar använda Mildison Lipid kräm, då läkaren känner till ifall medicinerna kan kombineras. Läs mer om kontraindikationer och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Använd Mildison Lipid kräm under graviditet eller amning endast om läkare ordinerat detta.

Denna medicin påverkar inte trafiklämpligheten.

Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Reviews (0)

Produktrecension - Mildison Lipid Kr�m

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning