Montelukast

Montelukast

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Montelukast är en astmamedicin vars aktiva ämne montelukast spärrar leukotrieners verkan. Leukotriener är hormonaktiga ämnen i kroppen som orsakar besvär vid allergi. Montelukast kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anslutna apoteken. Mer Information

Lägsta pris
695,25 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Montelukast?


Montelukast är en astmamedicin vars aktiva ämne montelukast spärrar leukotrieners verkan. Leukotriener är hormonaktiga ämnen i kroppen som orsakar besvär vid allergi. Montelukast kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anslutna apoteken. Denna medicin är receptbelagd. Receptet skrivs ut under en internetkonsultation.

Vad tas medicinen för?


Läkare ordinerar Montelukast vid astma – en åkomma vid vilken luftvägarna reagerar allergiskt på vissa retningar, såsom kalluft, huskvalster, rök eller ansträngning. Under en astmaattack krymper luftvägarnas muskler. Symptom som hör ihop med detta är bland andra:


 • Andnöd;
 • Pipig andning;
 • Hosta.Montelukast lindrar dessa besvär och förebygger astmaattacker. Denna medicin tas dessutom för att lindra eller förebygga hösnuvebesvär hos astmapatienter.

Hur tar man Montelukast?


Montelukast finns som tablett, granulat eller tuggtablett. Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vätska. Granulatet kan tas utan vätska, och kan även strös över fil eller äppelmos för förtäring. Den som tar tuggtabletten behöver ingen vätska. Montelukast måste tas dagligen, även om besvären upphört. Ta helst medicinen innan läggdags om kvällen, med eller utan föda.

Dosering


De anknutna apoteken har Montelukast tillgängligt på nätet i olika styrkor. En läkare avgör vilken styrka som behövs. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:


 • Vuxna och barn på över 15 år: ta 1 tablett på 10 mg en gång varje kväll, med lite vätska .För barn på under 15 år gäller en annan dosering. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Alla drabbas inte, men den som tar Montelukast kan drabbas av biverkningar. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:


 • Huvudvärk;
 • Bukbesvär (magknip, illamående, kräkning, diarré);
 • Övre luftvägsinfektion (förkylningsbesvär);
 • Hudutslag;
 • Yrsel och/eller dåsighet.Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

När får detta läkemedel inte användas?


Läkemedlet Montelukast är inte lämpat för alla. Ta inte denna astmamedicin om du:


 • Är överkänslig mot montelukast eller annat förekommande hjälpämne (se bipacksedel).Rådfråga läkare om du kan ta Montelukast ifall du lider av hälsoproblem. Ange under beställningen vilka andra mediciner du tar, då vissa läkemedel har växelverkan med Montelukast.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta detta läkemedel om du är gravid eller ammar uteslutande om läkare ordinerat det.

Montelukast kan ibland orsaka biverkningar som yrsel eller dåsighet. Den som drabbas bör inte bege sig ut i trafiken.

Alkohol kan frammana eller förstärka biverkningar som exempelvis yrsel. Drick därför med måtta vid behov.

Reviews (0)

Produktrecension - Montelukast

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning