Propranolol

Propranolol

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Propranolol är en icke-selektiv betablockerare - den sänker blodtrycket och hjärtslagen och minskar hjärtats syrebehov. Därmed behöver hjärtat inte pumpa lika mycket, vilket minskar risken för svåra hjärt- och kärlbesvär såsom hjärtinfarkt eller slaganfall. Mer Information

Lägsta pris
476,07 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung

Vad är Propranolol?


Propranolol är en icke-selektiv betablockerare - den sänker blodtrycket och hjärtslagen och minskar hjärtats syrebehov. Därmed behöver hjärtat inte pumpa lika mycket, vilket minskar risken för svåra hjärt- och kärlbesvär såsom hjärtinfarkt eller slaganfall.

Vad tas medicinen för?


Läkare ordinerar detta läkemedel vid högt blodtryck (hypertoni) och diverse hjärtbesvär, såsom:


 • Kärlkramp (smärta i bröstkorgen);
 • Hjärtrytmstörningar såsom hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag;
 • Hjärtinfarkt (för att förhindra upprepning).Dessutom ordineras Propranolol ibland mot migrän, svår skakning (utan uppenbar orsak), examensfeber, rampfeber och andra åkommor.

Hur används Propranolol?


Ta tabletterna med lite vatten vid en fast tidpunkt. Det spelar ingen roll om detta görs före, under eller efter måltid. Propranolol finns tillgängliga som tabletter med reglerad avlämning och som dryck. Mät upp rätt dosering med den medföljande sprutan om läkemedlet tas som dryck. Vill du upphöra med att ta detta läkemedel är det bäst att göra det stegvis. Detta för att undvika att hjärtbesvär uppstår.

Dosering


Propranolol finns i olika styrkor. Läkaren vet vilken variant som passar bäst. Den gängse doseringen för vuxna är följande:


 • Vid högt blodtryck: 40 mg två till tre gånger dagligen;
 • Vid hjärtrytmstörningar: 10-40 mg två till tre gånger dagligen;
 • Vid kärlkramp: 40 mg två till tre gånger dagligen.Läkaren ordinerar en annan dosering för andra besvär och för barn.
Avvik inte från ordinerad dos, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


De biverkningar som detta läkemedel kan medföra är bland andra:


 • Yrsel, utmattning;
 • Huvudvärk;
 • Svårt att somna, eller andra sömnstörningar;
 • Bukbesvär;
 • Kalla händer och fötter.Oftast är dessa besvär av övergående natur. En fullständig översikt av möjliga biverkningar finns i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?


Läkemedlet Propranolol är inte lämpat för alla. Ta inte detta läkemedel ifall du:


 • Är överkänslig mot propranolol eller annat i tabletten eller drycken förekommande ämne;
 • Ska fasta en längre period;
 • Lider av särskilda hjärtåkommor, astma eller andra lungåkommor, metabolisk acidos (syreförgiftning i blodet) eller annan svår åkomma .Propranolol har växelverkan med andra mediciner, bland annat blodsockersänkare, migränmedel och vissa inflammationshämmare. Ange vilka läkemedel du tar för läkaren så att denna kan ha detta i åtanke. Läs mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta Propranolol ifall du är gravid eller ammar endast om detta ordinerats av läkare. Bruket av detta läkemedel måste trappas ner under graviditetens sista månader för att undvika att bebisen drabbas av hälsoproblem.

Denna medicin kan påverka reaktionsförmågan. Bege dig inte ut i trafiken om du lider av yrsel, dåsighet eller sömnighet.

Alkohol förvärrar biverkningar såsom yrsel. Begränsa starkdrycksintaget så länge du tar detta läkemedel.

Reviews (0)

Produktrecension - Propranolol

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning