Relvar Ellipta

Relvar Ellipta

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Relvar Ellipta är ett inhalationspulver, ofta kallat inandningsmedicin, som består av två aktiva ämnen: Flutikason - ett inflammationshämmande medel baserat på kortikosteroid, och Vilanterol - ett medel som avslappnar och vidgar luftvägsmuskulaturen. Mer Information

Lägsta pris
1.249,55 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bitcoin
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Relvar Ellipta?


Relvar Ellipta är ett inhalationspulver, ofta kallat inandningsmedicin, som består av två aktiva ämnen:

 • Flutikason - ett inflammationshämmande medel baserat på kortikosteroid, och
 • Vilanterol - ett medel som avslappnar och vidgar luftvägsmuskulaturen.

Relvar Elliptas ingredienser förebygger avsmalningsanfall och andra luftvägsbesvär vid lungåkommor såsom astma och kronisk, obstruktiv lungsjukdom. Relvar Ellipta kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad används medicinen för?


Läkare ordinerar Relvar Ellipta bland annat för astma och kronisk, obstruktiv lungsjukdom. Med dessa åkommor är det ofta tal om inflammerade luftvägar, avsmalning, andnöd, hosta och pipig andning. Det aktiva ämnet flutikason minskar luftvägarnas svullnad och irritation. Vilanterol gör så att det går lättare att andas. Relvar Ellipta är inte ämnat för att sätta stopp för akuta avsmalningsanfall utan används dagligen för att förebygga luftvägsbesvär.

Hur använder du Relvar Ellipta?


Relvar Ellipta levereras i en Ellipta-inhalator. Inhalatorn är utrustad med en skyddskapsel och ett doseringsmått. När skyddskapseln avlägsnas släpps en puderdos fri. Denna måste inandas så fort som möjligt. Detta görs på följande vis:

 • Placera läpparna på munstycket;
 • Ta ett långt och djupt andetag;
 • Håll andan i mellan tre och fyra sekunder;
 • Avlägsna inhalatorn från munnen och andas ut långsamt och försiktigt.
 • Sätt tillbaks skyddskapseln på munstycket;
 • Skölj munnen för att få bort eventuella puderrester - detta förebygger vissa biverkningar.

Ta Relvar Ellipta vid samma tidpunkt varje dag. Efter att inhalatorn använts första gången kan medicinen användas under de 6 följande veckorna.

Dosering


De anknutna apoteken har Relvar Ellipta tillgängligt i olika styrkor. Läkaren avgör vilken variant som lämpar sig bäst för dina besvär. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen av Relvar Ellipta:

 • Vuxna: 1 inhalering av ordinerad styrka en gång om dan.

Denna medicin är olämplig för småbarn. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Alla drabbas inte, men ibland kan Relvar Ellipta orsaka biverkningar. De biverkningar som eventuellt kan uppstå är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Förkylning;
 • Munsår;
 • Smärta eller irritation i munhålan eller halsen;
 • Näsbesvär (klåda, nästäppa eller rinnande näsa);
 • Oregelbundna hjärtslag.

Kontakta läkare om du drabbas svårt av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

När får du inte ta detta läkemedel?


Läkemedlet Relvar Ellipta är inte lämpat för alla. Ta inte denna inandningsmedicin om du:

 • Är överkänslig mot flutikason, vilanterol eller annat förekommande hjälpämne.

Den som besväras av hjärtbesvär, högt blodtryck, leverproblem, diabetes, en sköldkörtelsåkomma eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om denna medicin. Relvar Ellipta har växelverkan med vissa andra läkemedel. Upplys läkaren om ditt medicinintag. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta Relvar Ellipta om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta.

Relvar Ellipta påverkar inte reaktionsförmågan.

Denna medicin har inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Reviews (0)

Produktrecension - Relvar Ellipta

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning