Respontin

Respontin

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Inandningsmedicinen Respontin vidgar luftvägarna så att det blir lättare att andas och besvär såsom andnöd, pipande andning och hosta försvinner. Respontin tas med en nebulisator. Respontin kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Mer Information

Lägsta pris
Ej tillgängligt
Tillgänglighet
Inte i lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bank overforung

Vad är Respontin?


Inandningsmedicinen Respontin vidgar luftvägarna så att det blir lättare att andas och besvär såsom andnöd, pipande andning och hosta försvinner. Respontin tas med en nebulisator. Respontin kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad används medicinen för?


Respontin tas mot astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjuka) och andra luftvägsbesvär som innebär andnöd, dyspné och hosta. Det aktiva ämnet i Respontin (ipratropium) avslappnar luftvägsmusklerna så att besvären snabbt avtar. Respontins effekt varar under ungefär sex timmar.

Hur använder man Respontin?


Respontin är en vätska som intas med en nebulisator. Medicinen tas på följande sätt:


 • Sätt på nebulisatorn;
 • Tillfoga 1 Respotin-ampulls innehåll i nebulisatorns reservoar. Spä endast ut vätskan om läkare rått till detta;
 • Använd nebulisatorn så som du är van eller som beskrivet i bipacksedeln;
 • Släng nebulisatorns överblivna vätska och rengör nebulisatorn efter bruk.Se till att inte få os eller vätska i ögonen. Denna medicin kan orsaka (svåra) ögonbesvär och förvärra befintliga ögonbesvär.

Dosering


De på nätet anknutna apoteken har Respontin tillgängligt som ampuller med 1 ml eller 2 ml. Varje milliliter vätska innehåller 250 mikrogram ipratropium. Läkare avgör hur mycket vätska som behövs. De gängse doseringsriktlinjerna är:


 • Vuxna och barn på över 12 år: inandas 1 ampull på 1 ml eller 2 ml:s innehåll genom atomisering tre till fyra gånger om dan.
 • Barn på mellan 6 till 12 år: inandas högst 1 ampull på 1 ml genom atomisering högst fyra gånger om dan.För barn yngre än 6 år rekommenderar läkare en anpassad dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Respontin kan ibland medföra biverkningar, bland andra:


 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Muntorrhet;
 • Irritation i munhåla eller svalg;
 • Bukbesvär.Rådfråga läkare eller apotekare vid dessa eller andra besvär. Läs mer information om eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?


Läkemedlet Respontin lämpar sig inte för alla. Ta inte denna inandningsmedicin:


 • Vid överkänslighet mot ipratropium, atropin eller annat förekommande hjälpämne.Den som lider av grön starr (höjt tryck i ögongloben), mukoviskidos, förstorad prostata eller kissvårigheter bör ta denna medicin mer försiktigt. Läkare kan upplysa den som använder fler mediciner ifall dessa kan kombineras med Respontin. Läs mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Den som är gravid eller ammar bör ta Respontin endast om läkare ordinerat detta.

Respontins biverkningar kan (tillfälligtvis) påverka reaktionsförmågan. Den som inte är på alerten bör inte bege sig ut i trafiken.

Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Reviews (0)

Produktrecension - Respontin

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning