Sildenafil
I lager
Lägsta pris
562,92 SEK
GRATIS frakt

Sildenafil bipacksedel


I denna informations dossier finner du allmän information om Sildenafil. Vi råder dig att före användning av detta erektionsmedel också uppmärksamt läsa igenom Sildenafil bipacksedel. Skulle du ännu ha några frågor, ta då kontakt med en läkare eller apotekare.

Vad är Sildenafiloch för vad används den?


Sildenafil är ett erektionsmedel. Det verksamma ämnet (sildenafil) hämmar effekten av enzymet fosfodiesteras. Detta enzym stör erektionsförmågan i penisen: det hindrar att svällkropparna inte kan fyllas ordentligt med blod, så att penisen förblir slapp. Sildenafil förbättrar genomblödningen i penisen. Blodkärlen reagerar på så sätt bra på sexuell stimulans, så att en normal erektion kan uppstå igen. Effekten av Sildenafil varar ungefär fyra till fem timmar. Du får dock bara en erektion om du är upphetsad.

Vad du bör veta innan du använder Sildenafil


Du bör ta hänsyn till ett antal saker om du vill börja använda detta läkemedel:

  • Inta inte detta läkemedel om du är överkänslig för sildenafil eller en av de andra beståndsdelarna i denna medicin;
  • Använd inte detta läkemedel om du lider av någon viss åkomma i hjärta, lever eller ögon, eller om du använder mediciner som innehåller nitrater eller som avger kvävemonoxid (se bipacksedel);
  • Detta läkemedel har en växelverkan med andra mediciner som t.ex. vissa antibiotika och medicinering mot aids (se Sildenafil bipacksedel);
  • Drick inte alkohol om du använder Sildenafil: (stark) sprit har ett negativt inflytande på erektionsförmågan.


Hur använder du Sildenafil?


Sildenafil kan fås i olika styrkor (25 mg, 50 mg och 100 mg). Läkaren vet vilken styrka som är lämpligast för ditt erektionsproblem. Svälj Sildenafil ungefär en timme innan du vill vara sexuellt aktiv. Du kan inta tabletten utan att tugga på den med ett glas vatten. Gör detta helst på fastande mage. Medicinen verkar då efter ungefär en halv timme till en timme. Tar du tabletten efter måltiden, då kan det dröja lite längre innan du märker effekten. Använd inte detta erektionsmedel oftare än en gång om dagen och maximalt tre gånger i veckan.

Möjliga biverkningar


Användare av Sildenafil kan ibland få besvär av några biverkningar, som t.ex.:

  • Huvudvärk;
  • Rodnad;
  • Yrsel;
  • Mag- och tarmbesvär;
  • Suddig syn, överkänslighet för ljus och andra ögonbesvär.


De flesta biverkningarna är milda och försvinner efter någon tid. Läs igenom Sildenafil bipacksedel för en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna. I informations dossiern ‘Sildenafil Erfarenheter’ kan du läsa hur andra kunder bedömde detta läkemedel.

Hur bevarar du Sildenafil?


Håll dessa erektionspiller utom räckhåll för barn. Bevara Sildenafil i den originella förpackningen vid rumstemperatur. Använd inte denna medicin efter att bästföredatumet passerat (se förpackning).

Kompletterande information


Sildenafil innehåller det effektiva ämnet med samma namn sildenafil. I Sildenafil bipacksedel finner du en översikt över de övriga beståndsdelarna. Här står också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.