Sildenafil
I lager
Lägsta pris
569,46 SEK
GRATIS frakt

Sildenafil citrat


Sildenafil citrat är ett läkemedel som utvecklades av brittiska forskare. Det behövde användas för att behandla kärlkramp (angina pectoris). Under kliniska tester av detta medel visade det sig att det hade en märklig bieffekt: en positiv effekt på erektionen. Efter ytterligare tester och utveckling kom Sildenafil citrat ut på marknaden år 1998, som ett läkemedel för impotens. Producenten Pfizer gav medlet varumärkesnamnet Viagra.

Effekten av Sildenafil citrat


Sildenafil citrat har en specifik effekt på ett enzym som är involverat i den erektila funktionen. Vid sexuell stimulering frigörs substansen cGMP. Detta verkar för ett extra blodflöde till penis. Genom detta sväller denna och en erektion uppstår. Eftersom erektionen även måste avta, finns enzymet PDE-5. Detta enzym bryter ned cGMP, så att blodflödet till och in i penis blir normalt igen.

Sildenafil citrat fungerar specifikt på enzymet PDE-5. Det blockerar delvis effekten av detta, vilket gör att mer blod strömmar in i penis. Sildenafil är därför i många fall ett effektivt läkemedel för impotens. Den vanligaste orsaken till impotens är nämligen ett minskat blodflöde till penis.

Biverkningar


Liksom med alla läkemedel kan användningen av Sildenafil citrat orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och rodnad. Ögonproblem, yrsel och muntorrhet är sällsynta. Biverkningarna förekommer oftast vid den första användningen. Normalt går de snabbt över igen. I bipacksedeln för medlet hittar du den kompletta listan över möjliga biverkningar.

Sildenafil citrat får inte användas av personer som nyligen har haft en stroke eller hjärtinfarkt.

Se upp för förfalskade mediciner


Sildenafil citrat är ett läkemedel som ofta imiteras. Många skrupelfria organisationer försöker att utnyttja läkemedlets popularitet. I bl.a. Kina och Indien tillverkas Sildenafil citrat på de konstigaste ställen - allt från i gamla magasin till fuktiga källare. Dessa illegala medel utgör en allvarlig hälsorisk.

Lita därför inte utan vidare på mediciner som erbjuds via Internet. Var uppmärksam på språket, se om det finns en kundservice tillgänglig på ditt språk eller läs mer om att identifiera förfalskade läkemedel på Internet.

Alternativ


Sildenafil citrat är inte det enda effektiva läkemedlet för impotens (erektil dysfunktion). Sedan introduktionen av Viagra 1998 har erektionspillren Cialis, Levitra och Cialis Once a Day kommit ut på marknaden. Detta gör att det finns passande och effektiva mediciner tillgängliga för nästan alla män som lider av impotens.

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.