Singulair

Singulair

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Det verksamma ämnet i Singulair är montelukast, en medicin som hämmar inverkan av leukotriener. Leukotriener är hormonaktiga ämnen i kroppen som, så fort de kommer i kontakt med vissa allergener (ämnen som du är allergisk för) gör så att luftvägarna drar ihop sig och börjar inflammeras. Mer Information

Lägsta pris
1.003,29 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

  • Klarna
  • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Singulair?


Det verksamma ämnet i Singulair är montelukast, en medicin som hämmar inverkan av leukotriener. Leukotriener är hormonaktiga ämnen i kroppen som, så fort de kommer i kontakt med vissa allergener (ämnen som du är allergisk för) gör så att luftvägarna drar ihop sig och börjar inflammeras. Då Singulair upphäver denna verkan, förekoms eller minskar symptom som andnöd, andfåddhet och hosta.

För vad används det?


Singulair kan användas vid luftvägsåkommor där det är tal om en allergisk reaktion. Läkare föreskriver det vid astma och hösnuva. Singulair kan användas för att minska befintliga besvär, men kan också användas för att förekomma ett andnödsanfall, t.ex. vid sport eller andra former av ansträngningar.

Hur använder du Singulair?


Singulair måste intas före sängdags. Svälj tabletten i sin helhet med lite vätska. Tabletten är försedd med ett speciellt överdrag. Tugga inte sönder tabletten för att undvika att detta lager går sönder. Singulair verkar preventivt. Det måste därför intas konsekvent, även om du en tid inte har några besvär.

Dosering


Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:


  • Vuxna och barn från 15 år: en gång om dagen ska 1 tablett à 10 mg intas före sängdagsLäkaren avgör hur länge du ska fortsätta att använda detta medel. Har du glömt att inta Singulair? Hoppa då över den glömda dosen och fortsätt nästa dag med det vanliga schemat. Inta aldrig en dubbel dos Singulair för att kompensera den glömda tabletten.

Biverkningar


Användningen av Singulair kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär av detta. De biverkningar som har anmälts om detta läkemedel, är bl.a.:


  • Infektion (svamp eller bakteriell) i näsan - och/eller svalget
  • Mag-tarmbesvär såsom buksmärta, illamående, kräkning eller diarré, är för det mesta av övergående karaktär
  • Yrsel, slöhetRådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol


Använd detta läkemedel uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid. Användningen av Singulair avråds vid amning, om inte läkaren råder annorlunda.

Singulair kan under de första dagarna av användningen förorsaka yrsel eller slöhet. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta.

Alkohol kan förstärka biverkningar som yrsel. Drick inte alls eller begränsa din konsumtion av alkohol så länge de har besvär av denna biverkan.

Reviews (0)

Produktrecension - Singulair

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning