Tavegyl

Tavegyl

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Tavegyl är ett antihistamin – en medicin som undertrycker allergiska reaktioner. Clemastin är tabletternas aktiva ämne. Tavegyl kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna nätapoteken. Mer Information

Lägsta pris
609,96 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Tavegyl?


Tavegyl är ett antihistamin – en medicin som undertrycker allergiska reaktioner. Clemastin är tabletternas aktiva ämne. Tavegyl kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna nätapoteken.

Vad används medicinen för?


Läkare ordinerar Tavegyl vid hösnuva, kontaktallergi eller andra överkänslighetsreaktioner. De besvär det kan handla om är bland andra:


 • Nysattacker;
 • Rinnande näsa eller nästäppa;
 • Ögonsveda;
 • Andnöd;
 • Hudutslag med eller utan klåda;
 • Nässelfeber;
 • Akut eksem.Tavegyl mildrar dessa tecken. Tabletterna verkar inom 1 till 2 timmar. Tavegyls effekt varar ungefär 12 timmar. Denna medicin kan även tas för att förebygga allergireaktioner.

Hur använder man Tavegyl?


Ta Tavegyl-tabletten på tom mage, vilket innebär en halvtimma före måltid eller två timmar efter måltid. Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vätska. Den som tar Tavegyl i förebyggande syfte bör ta medicinen en timma innan väntad kontakt med det man är allergisk mot.

Dosering


Tavegyl finns tillgängligt hos de anknutna nätapoteken. Läkaren vet hur ofta och länge medicinen behöver tas. Dess gängse doseringsriktlinjer är följande:


 • Vuxna och barn äldre än 12 år: 1 tablett på 1 mg två gånger dagligen.I denna dosering är denna medicin olämplig för barn yngre än 12 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Ibland kan Tavegyl medföra biverkningar, även om inte alla som tar medlet drabbas. De biverkningar man kan drabbas av är bland andra:


 • Trötthet;
 • Slöhet, sömnighet;
 • Huvudvärk;
 • Sömnlöshet;
 • Yrsel.Den som drabbas av biverkningar, även såna som inte står nämnda i bipacksedeln, bör kontakta läkare eller apotekare.

När får man inte ta detta läkemedel?


Läkemedlet Tavegyl lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:


 • Överkänslighet mot demastin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Porfyri.Den som lider av glaukom, magsår, tarmstoppning eller särskilda prostataproblem behöver vara extra försiktig med detta läkemedel och rådfråga läkare om det går bra att ta Tavegyl, samt underrätta läkaren om sitt medicinintag då vissa läkemedel har växelverkan med Tavegyl. Läs mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta Tavegyl under graviditet endast om läkare ordinerat detta. Tavegyl ska inte tas under en graviditets sista fas. Då detta läkemedel utsöndras i modersmjölken ska det inte tas under amning.

Ibland kan Tavegyl göra en sömnig eller yr så att man reagerar långsammare. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken.

Alkohol förvärrar Tavegyls biverkningar. Därför bör man begränsa, eller helt avstå från, starkdrycksintaget under den tid man tar detta läkemedel.

Reviews (0)

Produktrecension - Tavegyl

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning