Ventolin

Ventolin

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Ventolin är en kortvarig luftvägsutvidgare. Medicinen består av ett pulver som inandas via en inhaleringsapparat. Det verksamma ämnet salbutamol minskar kramperna i luftvägarna. På så sätt avtar besvär som andnöd, andfåddhet och en pipande andning. Mer Information

Lägsta pris
441,06 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

  • Klarna
  • Bitcoin
  • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Ventolin?


Ventolin är en kortvarig luftvägsutvidgare. Medicinen består av ett pulver som inandas via en inhaleringsapparat. Det verksamma ämnet salbutamol minskar kramperna i luftvägarna. På så sätt avtar besvär som andnöd, andfåddhet och en pipande andning. Ventolin kan bara beställas med läkarrecept.

För vad används medicinen?


Ventolin används vid andningsproblem till följd av astma, COPD (kroniskt obstruktiva lungsjukdomar) eller andra åkommor i luftvägarna. Dessa besvär kan variera från andnöd och andfåddhet till pipande eller tjutande andning.

Ventolin svarar för att musklerna i luftvägarnas väggar slappnar av. Härigenom blir andningen lättare. Medicinen kan också användas för att föregripa andningsbesvär, t.ex. vid allergier eller astma vid ansträngning.

Hur använder du Ventolin?


Ventolin kan bl.a. fås i kombination med en inhalator och en diskus.

Ventolin Inhalatorn sprutar en dos pulver i munhålan. Skaka inhalatorn före användning och se till att du trycker på sprejen först när du andas in. Pulvret kommer härigenom direkt ner i lungorna. Håll andan och räkna till minst tio. På så sätt förhindrar du att du andas ut medicinen med en gång. Vänta en halv minut innan du gör en eventuell andra inhalering.

Med Ventolin Diskus deponeras pulvret med hjälp av spaken först i munstycket, varefter du andas in det. Håll andan och räkna till minst tio för att förhindra att du andas ut medicinen med en gång igen.

I bipacksedeln läser du hur du precis ska använda Ventolin Inhalator och Ventolin Diskus.

Dosering


Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Ventolin som följer:


  • Vuxna och barn från 12 år: 1 - 2 inhaleringar à 100 mcg (eller 1 inhalering à 200 mcg) per dag. Använd inte mer än 800 mcg salbutamol per dygn.Till barn yngre än 12 år ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Avvik inte från doseringsrådet och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar


Vid användningen av Ventolin kan du få obehag av biverkningar, såsom:


  • Hjärtklappning;
  • Huvudvärk;
  • Darrande händer;
  • Hyperaktivitet (hos barn).Rådfråga läkaren om du har mycket obehag av dessa eller andra besvär. I bipacksedeln står en fullständig översikt över eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?


Ventolin är inte lämpligt för var och en. Använd inte denna medicin om du:


  • Är överkänslig för salbutamol eller ett av de använda hjälpämnena i medicinen.Överlägg med läkaren om användningen av Ventolin om du lider av en kroppslig åkomma, såsom diabetes, en hjärt- eller kärlsjukdom eller sköldkörtelproblem.

Ventolin har en växelverkan med andra läkemedel, såsom betahämmare och urindrivande tabletter. Uppge vid din beställning vilka mediciner du använder, så att läkaren kan ta hänsyn till detta. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol


Använd Ventolin uteslutande på rekommendation av läkaren om du är gravid eller ammar.

Det finns inga varningar vid användningen av detta läkemedel vad beträffar bilkörning och alkohol.

Reviews (0)

Produktrecension - Ventolin

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning