Viagra
I lager
Lägsta pris
824,37 SEK
GRATIS frakt

Produktinformation för Viagra


Viagra är till för män som har erektionsproblem , för män som inte kan få erektion, eller för män som inte kan behålla en erektion tillräckligt länge för att kunna ha en tillfredställande sexuell relation.

Viagra effekt


När den aktiva substansen har tagits upp i blodet från mag- och tarmkanalen, förs den vidare via blodet till penis. Med Sildenafil har redan stor erfarenhet byggts upp. De effekter och biverkningar som fosfodiesterashämmare ger skiljer sig lite, skillnaden finns främst i verkningstid, d.v.s. den tidsspann inom vilken en erektion önskas (strikt eller friare planering av samlag). Sildenafil fungerar kortast (4 timmar).
Vid sexuell upphetsning produceras speciella substanser i penis svällkroppar, detta gör att penis fylls med blod vilket leder till att den kan svälla och bli styv (även kallat erektion). I normala fall blir erektionssubstanserna avbrutna efter en tid genom ett enzym, och detta gör att penis slappnar av igen. Men genom att hämma enzymet, med till exempel Sildenafil, fortsätter de substanser som gör penis styv att vara aktiva i svällkropparna. Detta gör att en erektion lättare kan uppstå och hålla i sig längre. Forskning har visat att Sildenafil hjälper bland 50-70% av de män som har erektionsproblem.

Myter om Viagra


Viagra fungerar inte utan sexuell stimulering. Detta på grund av att de substanser som uppkommer vid sexuell stimulans saknas.
Skriverier om Sildenafil (den aktiva substansen i Viagra) dyker ständigt upp i media. Närmare bestämt på grund av dess så kallade skadlighet på ett friskt hjärta (höjd chans till en allvarlig hjärtinfarkt). Hittills har detta förhållande inte kunnat bevisas. I en undersökning där 5600 användare av Sildenafil följdes under fem månader visade det sig att det inte fanns fler dödsfall bland användarna än bland de som inte använde.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.