Zantac RX

Zantac RX

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Zantac RX är en magsyrehämmare. Detta läkemedel har ranitidin som grund - ett ämne som ser till att mindre magsyra produceras. På så vis retas magväggen mindre, vilket gör att magbesvär såsom sur mage, magknip eller sura uppstötningar avtar eller försvinner. Mer Information

Lägsta pris
Ej tillgängligt
Tillgänglighet
Inte i lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

  • Klarna
  • Bank overforung
Patientinformation

Vad är Zantac RX?

Zantac RX är en magsyrehämmare. Detta läkemedel har ranitidin som grund - ett ämne som ser till att mindre magsyra produceras. På så vis retas magväggen mindre, vilket gör att magbesvär såsom sur mage, magknip eller sura uppstötningar avtar eller försvinner. Zantac RX kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Det nödvändiga receptet ges av en läkare under en internetkonsultation.

Vad används medicinen för?

Zantac RX ordineras bland annat mot mag- eller tarmsår, reflux och matstrupeinflammation. Medicinen minskar magsyreproduktionen. Matvägarnas slemhinnor får på så vis vila, så att de kan läka bättre. Ibland ordinerar läkare Zantac RX även för att beskydda magen från att besvär uppstår, exempelvis återvändande matvägssår eller -blödningar.

Hur använder man Zantac RX?

Svälj Zantac RX-tabletten hel med lite vatten, helst om kvällen innan läggdags. Fördela doserna så jämt som möjligt över dagen ifall du behöver ta flera doser. Har en tablett glömts bort bör den tas så fort som möjligt, men om det strax är dags för nästa dos kan den glömda dosen hoppas över. Ta aldrig dubbel dosering av detta läkemedel. Läkaren avgör hur länge Zantac RX behöver tas. Ta kontakt med läkaren om besvären inte avtar efter ett tag.

Dosering

Våra anknutna apotek har Zantac RX tillgängligt i olika styrkor. Läkaren vet vilken styrka som passar bäst. Den gängse doseringen är följande:

  • Vuxna: 300 mg en gång om dan (kvällen), eventuellt uppdelat på 150 mg två gånger om dan (morgonen och kvällen).

Rådfråga en läkare om dosering för barn. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men Zantac RX kan precis som andra läkemedel medföra biverkningar. De kända (och sällsynta) biverkningarna är bland andra:

  • Huvudvärk;
  • Yrsel;
  • Hudutslag;
  • Muskel- och ledsmärta.

Oftast försvinner biverkningarna av sig själva efterhand som kroppen vänjer sig vid medicinerna. Kontakta läkare om så inte är fallet. I bipacksedeln går det att läsa mer om biverkningarna.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Zantac RX är inte lämpat för alla. Ta inte detta läkemedel ifall du:

  • Lider av en kroppsåkomma såsom en lever- eller njursjukdom, diabetes eller hjärtfel. Rådfråga då läkare om du kan ta denna medicin. Vissa mediciner har växelverkan med Zantac RX.

Ange under beställningen vilka ytterligare läkemedel du tar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Ta Zantac RX om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta. Zantac RX kan ibland orsaka besvär såsom yrsel. Kör inget fordon om du lider av detta. Inta helst ingen starkdryck: alkohol kan förvärra magbesvär.

Reviews (0)

Produktrecension - Zantac RX

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning