Zestoretic

Zestoretic

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Zestoretic är en blodtryckssänkande medicin bestående av två aktiva ämnen: Lisinopril är en ACE-hämmare; ett läkemedel som vidgar blodkärlen. Hydroklortiazid är ett diuretikum – en urinpådrivare. Mer Information

Lägsta pris
624,67 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Zestoretic?


Zestoretic är en blodtryckssänkande medicin bestående av två aktiva ämnen:


 • Lisinopril är en ACE-hämmare; ett läkemedel som vidgar blodkärlen.
 • Hydroklortiazid är ett diuretikum – en urinpådrivare.Zestoretic kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna nätapoteken.

Vad används medicinen för?


Högt blodtryck är dåligt för hjärtat och blodkärlen och kan i längden få (allvarliga) följder. Vid högt blodtryck börjar man oftast med en ACE-hämmare, ett urinpådrivande ämne eller annan medicinering. Funkar detta inte tillräckligt bra kan läkaren ordinera Zestoretic. Kombinationen lisinopril och hydroklortiazin ger en tvåfaldig verkan, vilket sänker blodtrycket.

Hur tar man Zestoretic?


Ta tabletten med lite vatten, helst vid en fast tidspunkt. Denna medicin kan tas med eller utan föda. En läkare avgör hur länge medicinen behövs tas. Den som glömt att ta en tablett kan ta följande tablett vid planerad tidspunkt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en utebliven. Läs mer i bipacksedeln om hur Zestoretic tas.

Dosering


De anknutna nätapoteken har Zestoretic tillgängligt i olika styrkor. Läkare vet vilken variant som passar besvären bäst och hur ofta medicinen behöver tas. De gängse doseringsriktlinjerna är:


 • Vuxna: 1 tablett av ordinerad styrka en gång om dan.Zestoretic är olämpligt för barn yngre än 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Ibland kan mediciner medföra biverkningar, även om inte alla drabbas. De biverkningar som kan förekomma när man tar Zestoretic är bland andra:


 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Bukbesvär;
 • Trötthet;
 • Sömnproblem;
 • Molokenhet.Kontakta läkare eller apotekare vid dessa eller andra biverkningar (se bipacksedeln).

När får man inte använda detta läkemedel?


Läkemedlet Zestoretic lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:


 • Överkänslighet mot lisinopril eller andra ACE-hämmare, hydrolortiazid, sulfonamider (antibakteriella medel) eller annat förekommande hjälpämne;
 • Allvarlig lever- eller njuråkomma;
 • Utebliven eller starkt nedsatt urinproduktion;
 • Pågående behandling med vissa blodtryckssänkande mediciner som innehåller aliskiren .Det finns flera tillfällen då man behöver vara extra försiktig med denna medicin. Zestoretic har dessutom växelverkan med vissa andra mediciner. Läs mer om detta i bipacksedeln. Ange övrigt medicinintag under beställningen. Läkaren vet om Zestoretic är tillämpligt eller ej.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Zestoretic är olämpligt för gravida kvinnor. Den som ammar bör inte ta detta läkemedel.

Man kan bli mindre alert om man drabbas av nån av denna medicins biverkningar. Den som känner av yrsel, trötthet eller försämrad syn bör inte bege sig ut i trafiken.

Alkohol kan förstärka denna medicins biverkningar. Avstå helt ifrån eller minska intaget av alkoholdrycker under tiden behandlingen med Zestoretic pågår.

Reviews (0)

Produktrecension - Zestoretic

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning