Zestril

Zestril

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Zestril är en ACE-hämmare: en medicin som sänker blodtrycket om förbättrar hjärtats pumpkraft. Dess aktiva ämne är lisinopril. Zestril kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna nätapoteken. Mer Information

Lägsta pris
583,66 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

 • Klarna
 • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Zestril?


Zestril är en ACE-hämmare: en medicin som sänker blodtrycket om förbättrar hjärtats pumpkraft. Dess aktiva ämne är lisinopril. Zestril kan beställas från de till Dokteronline.com anknutna nätapoteken.

Vad används medicinen för?


Detta läkemedel tas vid högt blodtryck och även vid hjärtsvikt – en åkomma då hjärtat inte pumpar tillräckligt. Zestril vidgar blodkärlen så att blodtrycket sjunker så att hjärtat fungerar bättre.

Hur använder man Zestril?


Ta så gott det går Zestril vid en fast tidspunkt. Svälj tabletten otuggad med lite vätska. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. Den som glömt ta Zestril kan ännu göra det om det inte redan är tid för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en utebliven. Oftast behövs Zestril tas under en längre tid. Sluta ta medicinen endast om läkare ordinerar detta.

Dosering


De anknutna apoteken har Zestril tillgängligt i olika styrkor. Läkaren vet vilken variant som passar besvären bäst. De gängse doseringsriktlinjerna vid högt blodtryck är:


 • Vuxna: 10-20 mg en gång om dan.
 • Barn äldre än 6 år: 2,5-5 mg en gång om dan (beroende på kroppsvikt).För andra åkommor gäller andra doseringsråd. Zestril är olämpligt för barn yngre än 6 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar


Den som behandlas med Zestril kan drabbas av biverkningar, men långt ifrån alla drabbas. De biverkningar som kan förekomma är bland andra:


 • Huvudvärk;
 • Yrsel eller en lätthetskänsla i huvudet, särskilt om man reser sig fort;
 • Bukbesvär (kräkning, diarré);
 • Sömnighet;
 • Sömnproblem;
 • Humörväxlingar.Yrsel kan framförallt förekomma under behandlingens början och vid höjning av doseringen, då blodtrycket sjunker rejält. Dessa besvär försvinner av sig själva när kroppen väl vant sig. Rådfråga läkare eller apotekare om biverkningarna kvarblir. I bipacksedeln finns en utförlig listning av möjliga biverkningar.

När får man inte ta detta läkemedel?


Läkemedlet Zestril lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:


 • Överkänslighet mot lisinopril, andra ACE-hämmare eller nåt förekommande hjälpämne;
 • Pågående behandling med mediciner som innehåller aliskiren (mot diabetes och njurfunktionsstörning).Läs i bipacksedeln om när man behöver vara extra försiktig med detta läkemedel. Läkaren känner till om man kan ta Zestril. Den som tar ytterligare mediciner behöver ange detta under beställningen, då vissa läkemedel har växelverkan med Zestril.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol


Ta inte detta läkemedel under graviditet eller amning.

Vissa som tar Zestril drabbas av yrsel. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken.

Alkohol han förstärka biverkningarna. Begränsa starkdrycksintaget, eller avstå helt, under Zestrilbehandlingens gång.

Reviews (0)

Produktrecension - Zestril

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning