Zithromax (Azithromycine)
I lager
Lägsta pris
443,87 SEK
GRATIS frakt

Zithromax erfarenheter


Zithromax är ett antibiotikum, ett läkemedel som botar bakteriella infektioner. Läkare föreskriver denna antibiotikakur framförallt vid klamydia och gonorré, sexuellt överförbara åkommor, vilka kan förorsaka tråkiga komplikationer. Dessutom används detta läkemedel också vid luftvägsinfektioner, hudinfektioner, diarré och sjukdomen Lyme (borrelia). I denna informationsdossier läser du mer om erfarenheterna av Zithromax av användare och förklarar vi hur denna medicin fungerar.

Effekten av Zithromax


Åkommor som klamydia, en luftvägsinfektion och sjukdomen Lyme förorsakas genom smitta med vissa bakterier. Det verksamma ämnet i Zithromax är azithromycin, ett makrolid-antibiotikum. Denna medicin förhindrar produktionen av proteiner i bakterien. På så sätt kan inte bakterierna föröka sig och dör de. Zithromax tas upp via tarmarna i blodet och når på så sätt alla vävnader i kroppen. Detta läkemedel kan därför användas för många lika sorters infektioner. Zithromax verkar snabbt: för det mesta är en kur på 1 till 5 dagar redan tillräcklig för att bota den bakteriella infektionen.

Zithromax erfarenheter av användare


De flesta erfarenheterna av Zithromax är positiva. Kuren är i allmänhet mycket kort och förorsakar därför relativt få biverkningar. Användare uppger att en behandling med detta antibiotikum har snabb effekt, varför besvären snabbt försvinner.

Vill du dela med dig av dina Zithromax erfarenheter, skriv då en bedömning! Du hjälper då andra att få en bra bild av denna medicin. Du kan skicka in din bedömning via knappen på produktsidan.

Zithromax erfarenheter: biverkningar


Antibiotikakurer kan ge biverkningar, framförallt om de används långvarigt. Zithromax verkar snabbt och grundligt. Därför är de föreskrivna kurerna med detta läkemedel i allmänhet mycket korta. Vid klamydia behöver du t.ex. bara inta Zithromax 1 dag. Biverkningarna är därför inte så häftiga. De flesta användarna uppger att de tål denna medicin utan problem. Om det ändå är fråga om biverkningar, är det för det mesta milda mag- och tarmbesvär. Du kan förekomma dessa genom att inta Zithromax under måltiden. Mer information om användningen av Zithromax och de eventuella biverkningarna finner du i bipacksedeln.

Zithromax att beställa online


En könssjukdom som klamydia eller gonorré är otrevlig och pinsam. Många människor vågar därför inte gå till en husläkare med denna sexuellt överförbara åkomma. Men det är viktigt att dessa åkommor behandlas snabbt. Det förekommer allvarliga komplikationer såsom minskad fruktsamhet. Hos Dokteronline.com kan du beställa Zithromax online. Du behöver då inte något recept från din husläkare: efter online konsulten skriver läkaren vid Dokteronline.com själv ut ett recept åt dig. Av erfarenheterna som har inkommit av Zithromax framgår att användarna är mycket nöjda med vår säkra online beställningsservice.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.