Zyban
I lager
Lägsta pris
1.342,64 SEK
GRATIS frakt

Sluta röka


Forskning visar att människor som slutar röka innan sitt 36:e levnadsår i genomsnitt lever 6 till 8 år längre än de människor som fortsätter att röka. Rökare som slutar innan de fyller 66 lever i genomsnitt 1 till 3 år längre. Oavsett ålder är det alltid meningsfullt att sluta röka. Om du slutar röka har risken för cancer halverats efter 5 år och redan efter 1 år så finns det en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Fördelarna med att sluta röka enligt före-detta rökare:


- Bättre kondition
- Mindre problem med andnöd
- Förbättrad blodcirkulation, finare hud och mindre problem med kalla fötter och händer
- Bättre lukt och smak
- Inga mer problem med rökhosta
- Känsla av mer energi
- Mer pengar över

Effekten av att sluta röka blir snabbt märkbar. Blodtryck och puls ska redan efter 20 minuter ha återgått till sin normala nivå. Efter 24 timmar ska alla spår av kolmonoxid ha lämnat kroppen. Dina lungor kommer att sätta igång en rengöringsprocess som gör att du kommer att hosta mycket. Efter 48 timmar kommer du att märka att ditt smak- och luktsinne har förbättrats. Då kommer även nikotinet att vara ute ur kroppen. Efter 3 dagar andas du lite lättare igen och din energi kommer att ha ökat.

Undertiden är behovet av en cigarett mycket högt. Abstinenssymptom som huvudvärk, halsont och dåligt humör är kända. Låt inte detta avskräcka dig. Koncentrera dig på de positiva aspekterna av att sluta. För redan efter en månad kommer du att märka att blodcirkulationen har förbättrats avsevärt, det går lättare att röra på sig, ditt smak- och luktsinne har blivit bättre och du få mer aptit. Eftersom du får större aptit kan det vara så att du går upp några kilon.

Under de månader och år som följer kommer lungfunktionen att avsevärt förbättras, även risken för allvarliga sjukdomar minskar kraftigt. Övertygad om att sluta nu?
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.