Zyloric

Zyloric

0 / 5 Baserat på 0 reviews

Det verksamma ämnet i Zyloric är allopurinol. Denna medicin förhindrar att purinol (ett ämne som bl.a. förekommer i proteinrika livsmedel) omvandlas i kroppen i urinsyra. En för hög urinsyrehalt i blodet kan förorsaka ett antal åkommor, såsom gikt och njursten. Mer Information

Lägsta pris
606,94 SEK (Inklusive moms)
Tillgänglighet
I lager
Frakt
Gratis
Recept krävs
Ja (konsult ingår i priset)

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.

  • Klarna
  • Bitcoin
  • Bank overforung
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Zyloric?


Det verksamma ämnet i Zyloric är allopurinol. Denna medicin förhindrar att purinol (ett ämne som bl.a. förekommer i proteinrika livsmedel) omvandlas i kroppen i urinsyra. En för hög urinsyrehalt i blodet kan förorsaka ett antal åkommor, såsom gikt och njursten. Zyloric sänker urinsyrehalten i blodet och kan på så sätt förhindra och lindra besvären som hör till dessa åkommor.

För vad används det?


Zyloric föreskrivs vid gikt: en åkomma där det är tal om inflammerade, röda och ömmande leder, för det mesta i stortå, handled, vrist eller knä. Gikt uppstår genom att urinsyra i blodet bildar kristaller i lederna, som härigenom blir inflammerade. Zyloric kan också tillämpas vid andra åkommor som är följden av en för hög urinsyrehalt, såsom njurstenar eller andra njurbesvär.

Hur använder du Zyloric?


Inta tabletten/tabletterna med lite vätska, helst under eller strax efter måltiden. Ofta måste du använda detta medel under en längre tid för att förhindra giktattacker. Det kan dröja några månader innan du märker att medicinen har effekt. Fortsätt att inta Zyloric under denna period. Zyloric kan i början förvärra giktbesvären. Behandlingen med Zyloric får därför inte påbörjas om du nyligen haft en giktattack. Vänta i så fall några veckor innan du börjar med denna medicin.

Dosering


Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:


  • Vuxna och barn från 15 år: beroende på hur allvarliga besvären är 100 till 900 mg per dag, eventuellt fördelat över flera portioner.Läkaren avgör hur länge du ska inta detta medel. Rådgör med läkaren om användningen av detta läkemedel vid unga barn.

Biverkningar


Användningen av Zyloric kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Biverkningar som har uppgetts om detta läkemedel, är bl.a.:


  • Magbesvär såsom illamående och/eller kräkning. För det mesta är dessa biverkningar av övergående karaktär;
  • Diarré;
  • Hudutslag på grund av överkänslighet.Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol


Använd inte Zyloric om du är gravid eller vill bli det. Om du ammar, får du uteslutande använda detta läkemedel i samråd med läkaren.

Zyloric har inte något inflytande på din reaktionsförmåga eller bilkörning.

Alkohol kan negativt påverka effekten av Zyloric. Drick därför inte alls eller så lite alkohol som möjligt så länge du använder detta läkemedel.

Reviews (0)

Produktrecension - Zyloric

Du har inte fyllt i alla fälten (helt). Var god kontrollera de rödmarkerade fälten.

Du har redan recenserat denna produkt.

Tack! Din recension kommer efter godkännande att publiceras online inom en dag.

Klicka på stjärnorna för att ge en bedömning