Tamiflu

Informatie TamifluTamiflu ® kan genomen worden om influenza te behandelen of om influenza te voorkomen. Tamiflu is bij de met Dokteronline.com apotheken verkrijgbaar als capsule en als poeder om een oplossing te maken.

Behandeling


Voor de behandeling van griep, die binnen twee dagen moet beginnen, moet u één capsule Tamiflu nemen zodra u de verpakking in huis hebt. Neem daarna één capsule tweemaal daags (meestal is het gemakkelijk om 's morgens een capsule en s avonds een capsule gedurende vijf dagen in te nemen). Het is belangrijk dat u de gehele vijfdaagse kuur afmaakt, zelfs als u zich snel beter begint te voelen.

Preventie


Gebruik om griep te voorkomen als u in aanraking bent geweest met een geïnfecteerd persoon. De behandeling moet binnen twee dagen beginnen. Wanneer het gebruikt wordt om griep te voorkomen, dient u eenmaal daags Tamiflu ® in te nemen. Het is het beste om deze dosis s morgens bij het ontbijt in te nemen. Dit middel moet dan minstens 7 dagen worden ingenomen.

Lees voordat u dit middel gaat gebruiken de bijsluiter goed, zodat u precies weet hoe u dit middel moet innemen.

Tamiflu is een oraal middel om griep/influenza te behandelen of te voorkomen. Het behoort tot een groep geneesmiddelen, neuraminidaseremmers genaamd. Tamiflu voorkomt de verspreiding van het virus in het lichaam en helpt zo om de influenza infectie te beperken en de symptomen te verlichten of te voorkomen. U kunt Tamiflu aanvragen bij een arts en apotheek of online via artsen en apotheken die samenwerken met een online doktersdienst.

Gebruik bij vogelpestepidemie en Mexicaanse griep


Tamiflu is in 2003 onder andere ingezet ter voorkoming van besmetting van mensen met het vogelpestvirus tijdens de bestrijding van de vogelpestepidemie. Zo werden de mensen beschermd die worden blootgesteld bij werkzaamheden in de stallen met de besmette dieren. In een enkel geval werd het ingezet voor de behandeling van mensen die een besmetting met het virus hebben opgelopen. In 2009 heeft de Nederlandse overheid op advies van de Gezondheidsraad 4,5 miljoen doses Tamiflu aangeschaft als voorbereiding op de grieppandemie die toen verwacht werd.

Medische werking


Tamiflu (de merknaam van oseltamivir) is een orale neuraminidase-remmer. Neuraminidase is een essentieel enzym op het membraan van het influenzavirus. Het maakt het de gerepliceerde virussen mogelijk de gastheercel te verlaten en zich door het weefsel te bewegen. Door het virale neuraminidase te remmen kunnen nieuwe virussen de geïnfecteerde cellen niet verlaten en wordt de verspreiding van de infectie naar andere cellen onderbroken. Uit onderzoek blijkt dat mensen die het middel slikken binnen 48 uur na de eerste ziekteverschijnselen gemiddeld ongeveer een dag minder ziek zijn, een kleinere kans hebben om wegens complicaties bij de griep in het ziekenhuis te worden opgenomen en minder besmettelijk zijn.

Bijwerkingen


Op verzoek van het ministerie van volksgezondheid hebben deskundigen onderzocht of er theoretische of praktische bezwaren zijn tegen langer gebruik. Men is unaniem van mening dat er geen reden is om het ontstaan van nieuwe bijwerkingen te vrezen. Zoals met alle geneesmiddelen moet men het gebruik altijd zoveel mogelijk beperken. Het is echter nooit voor 100 procent uit te sluiten dat, bij iemand die langer slikt dan de aanbevolen zes weken, zich toch geen onverwachte bijwerking voordoet. Dat geldt ook binnen de periode van zes weken, omdat bij gebruik door heel grote aantallen mensen het optreden van zeldzame bijwerkingen aan het licht kan komen. Over de eventuele gevaren van gebruik van Tamiflu gedurende zwangerschap en borstvoeding is onvoldoende bekend, en gebruik mag in deze gevallen alleen worden overwogen indien het potentiële voordeel voor de moeder het potentiële risico voor de foetus of het kind rechtvaardigen.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.