Tramal

Tramal bijsluiter


In dit informatiedossier wordt algemene informatie over Tramal verstrekt. Wij raden u aan om voor gebruik van deze pijnstiller ook de Tramal bijsluiter zorgvuldig door te lezen. Deze vindt u op de productpagina. Hebt u daarna nog vragen, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Wat is Tramal en waar wordt het voor gebruikt?


Tramal is een opioïde, oftewel een morfine-achtige pijnstiller. Opioïde pijnstillers worden voorgeschreven bij matige tot hevige pijnklachten. Dit geneesmiddel wordt gebruikt als paracetamol en ontstekingsremmende pijnstillers niet goed genoeg werken. Tramal helpt onder andere bij:

 • Zenuwpijn (zoals aangezichtspijn);
 • Pijn na een operatie of verwonding;
 • Pijn bij een ernstige aandoening;
 • Reumatische pijn, bijvoorbeeld als gevolg van artrose of artritis;
 • Hevige migraine.


Ook bij pijnklachten met een andere oorzaak kunt u dit middel innemen. Overleg zo nodig met een arts. Meer informatie over het gebruik van Tramal vindt u in ons informatiedossier Tramal pijnstiller.

Wat u moet weten voordat u Tramal gebruikt


Een aantal belangrijke zaken die u moet weten voordat u Tramal gaat gebruiken:

 • Dit geneesmiddel kan bijwerkingen als duizeligheid en sufheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer zolang u hier last van heeft;
 • Drink geen of weinig alcohol zolang u Tramal gebruikt. Sterke drank kan bijwerkingen als duizeligheid en sufheid uitlokken of erger maken;
 • Gebruik Tramal niet als u overgevoelig bent voor de werkzame stof tramadol of een van de overige bestanddelen;
 • Het medicijn mag niet worden gebruikt in combinatie met MAO-remmers (een vorm van antidepressiva), ook niet als dit kortgeleden het geval was;
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mogen Tramal uitsluitend op advies van een arts gebruiken;
 • Tramal kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen, waaronder geneesmiddelen tegen epilepsie. Vermeld daarom bij uw bestelling bij een samenwerkende apotheek altijd welke medicatie u gebruikt.


Lees de Tramal bijsluiter in de verpakking voor een volledig overzicht van contra-indicaties en andere waarschuwingen.

Hoe gebruikt u Tramal?


Tramal is verkrijgbaar bij de met Dokteronline.com samenwerkende apotheken als capsule, Retard tablet, zetpil of druppels. Zetpillen zijn bedoeld voor anaal gebruik. De tabletten en capsules moeten zonder kauwen worden ingenomen met wat vloeistof. De druppels kunt u oplossen in wat water, of op een suikerklontje druppelen en dan opzuigen. Tramal is bij de met Dokteronline.com samenwerkende apotheken verkrijgbaar in de sterktes 50 mg, 100 mg, 150 mg en 200 mg. Een arts bepaalt welke variant u moet gebruiken. Wijk niet af van de voorgeschreven dosering. Lees de Tramal bijsluiter in de verpakking voor informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

Mogelijke bijwerkingen


Tramal veroorzaakt soms wat bijwerkingen, waaronder:

 • Sufheid en slaperigheid;
 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid;
 • Hoofdpijn.


De bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Zodra het lichaam gewend is geraakt aan het medicijn, vermindert het risico op deze klachten. Hebt u veel last van de bijwerkingen, raadpleeg dan een arts.

In de Tramal bijsluiter vindt u een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Hoe bewaart u Tramal?


Houd pijnstillers altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar Tramal in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie


Tramal bevat de werkzame stof tramadol. In de Tramal bijsluiter vindt u een overzicht van de overige bestanddelen. Hierin staat ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.

* Prijs is inclusief BTW.