Tramal

Wat is Tramal voor medicijn?


Tramal behoort tot de groep geneesmiddelen die tot de morfineachtige pijnstillers gerekend wordt. Het is een pijnstiller die tussen de lichte en zware pijnstillers in zit. De werkzame stof is echter Tramadol, een zogenaamde opiaatagonist wat 'samenwerker' betekent. Dat wil zeggen dat het geen opioïde (zoals bijvoorbeeld morfine) is maar wel dezelfde effecten heeft. Het is dan ook mogelijk om Tramal te bestellen via apotheken die samenwerken met een online doktersdienst zoals Dokteronline.com.

Waarvoor wordt het gebruikt?


Pijn is de meest voorkomende reden om Tramal voor te schrijven. De Europese Federatie van IASP® (International Association of the Study of Pain) afdelingen (EFIC®) stelt dat acute pijn redelijkerwijs kan worden beschouwd als een teken van ziekte of verwonding. Chronische en steeds weer terugkerende pijn is echter een specifiek gezondheidsprobleem. Een ziekte op zich. Pijn, en met name chronische pijn, kan een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten.

Over de werking van Tramal


Tramal zorgt ervoor dat het signaal in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op. Bij de gewone tabletten, bruistabletten en druppels merkt u dat de pijn binnen 1 uur vermindert. De zetpillen werken binnen 2-3 uur. De werking van de zetpillen en gewone capsules houdt 6-8 uur aan. De tabletten en capsules met gereguleerde afgifte werken ongeveer 12 uur.

Doseringen en bijwerkingen


Tramal moet zo gedoseerd worden dat een goede balans wordt bereikt tussen pijnstilling en bijwerkingen, met in het achterhoofd de te verwachten opbouw van tolerantie. Ter indicatie: de startdosering ligt afhankelijk van de ernst van de pijn en het lichaamsgewicht meestal tussen de 50 en 100 milligram. Overleg hierover met een arts.

Alle geneesmiddelen, en dus ook een opiaatagonist als Tramal, kennen bijwerkingen. De meeste bijwerkingen bij opioïdegebruik zijn het sterkst in de eerste dagen/ week en verdwijnen geleidelijk in de loop van de tijd. Misselijkheid, obstipatie, duizeligheid (vertigo), overmatig zweten en sufheid (sedatie) komen vaak voor. Soms kunnen hallucinaties voorkomen.

Minder vaak optredende bijwerkingen zijn onder andere: stemmingsverandering (meestal vrolijk ) (euforie), soms neerslachtig (dysforie), vermoeidheid, hypotensie, plasproblemen, anorexie (gebrek aan eetlust), convulsies, ademdepressie, allergische reacties en slapeloosheid. Ook komt soms een combinatie van slapeloosheid en vermoeidheid voor, men is erg moe maar onrustig en kan niet inslapen. Soms spelen andere middelen hierbij een rol.

Zwangerschap en borstvoeding


Over de effecten van Tramal tijdens zwangerschap is onvoldoende bekend. Voorzichtigheid is daarom geboden en wij adviseren u voordat u dit product gebruikt bij een zwangerschap eerst advies in te winnen bij een arts!

Overige vragen


Als u dit middel gebruikt mag u de eerste twee weken geen auto rijden. Wees ook daarna voorzichtig met autorijden en combineer het zeker niet met alcohol. Alcohol zorgt in combinatie met Tramal sowieso voor een behoorlijk suf gevoel. Beperk daarom het gebruik of nog liever, drink het liever niet. Let ook op bij het combineren van andere medicijnen die het reactievermogen verminderen.

* Prijs is inclusief BTW.