Zydol (Tramadol)

Zydol bijsluiter


In dit informatiedossier vindt u algemene informatie over Zydol. Wij raden u aan om voor gebruik van deze pijnstiller ook de Zydol bijsluiter aandachtig door te lezen, zodat u precies weet hoe u het middel dient te gebruiken. Hebt u daarna nog advies nodig, dan kunt u een arts of apotheker raadplegen.

Wat is Zydol en waar wordt het voor gebruikt?


Zydol bevat de werkzame stof tramadol. Dit is een morfine-achtige pijnstiller (opioïde). Medicijnen die tramadol bevatten, voorkomen dat pijnprikkels aankomen in de hersenen. Hierdoor nemen pijnklachten snel af. Zydol is bedoeld voor gebruik bij matige tot hevige pijnklachten waarbij andere medicijnen (ontstekingsremmende pijnstillers of paracetamol) niet genoeg effect hebben. Artsen schrijven opioïde pijnstillers onder andere voor bij:

 • Zenuwpijn (zoals aangezichtspijn);
 • Pijn na een operatie of verwonding;
 • Pijn bij een ernstige aandoening;
 • Reumatische pijn, bijvoorbeeld als gevolg van artrose of artritis;
 • Hevige migraine.


Ook bij matige tot hevige pijnklachten met een andere oorzaak wordt Zydol gebruikt.

Wat u moet weten voordat u Zydol gebruikt


Als u Zydol wilt gaan gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:

 • Morfine-achtige pijnstillers kunnen soms klachten als duizeligheid en sufheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer zolang u hier last van heeft;
 • Drink geen of weinig alcohol zolang u Zydol inneemt. Sterke drank kan bijwerkingen uitlokken of verergeren;
 • Gebruik Zydol niet als u overgevoelig bent voor de werkzame stof tramadol of een van de overige bestanddelen;
 • Zydol mag niet gebruikt worden in combinatie met (recent gebruik van) MAO-remmers;
 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, gebruik Zydol dan liever niet. Zie ook ons informatiedossier Zydol en zwangerschap;
 • Zydol kan de werking van andere medicijnen beïnvloeden. Meld een arts daarom altijd welke medicatie u gebruikt.


Lees de Zydol bijsluiter voor een volledig overzicht van contra-indicaties en andere waarschuwingen.

Hoe gebruikt u Zydol?


Zydol is bij de met Dokteronline.com samenwerkende apotheken verkrijgbaar in diverse sterktes. Een arts weet welke sterkte het beste helpt bij uw pijnklachten. Houdt u altijd aan de voorgeschreven dosering. U kunt Zydol kopen als capsule of tablet. Deze moeten zonder kauwen worden ingenomen met wat vloeistof. In de bijsluiter vindt u meer informatie over het gebruik en de dosering van deze pijnstiller.

Mogelijke bijwerkingen


Zydol kan, net als andere opioïde pijnstillers, bijwerkingen veroorzaken. Gemelde bijwerkingen zijn onder andere:

 • Sufheid en slaperigheid;
 • Misselijkheid;
 • Duizeligheid;
 • Hoofdpijn.


De bijwerkingen verdwijnen over het algemeen vanzelf: na een aantal dagen is het lichaam gewend geraakt aan het medicijn. Hebt u veel last van de bijwerkingen, raadpleeg dan een arts.

In de Zydol bijsluiter vindt u een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Hoe bewaart u Zydol?


Houd deze pijnstiller buiten bereik van kinderen. Bewaar de medicijnen in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie


Zydol bevat de werkzame stof tramadol. In de Zydol bijsluiter vindt u een overzicht van de overige bestanddelen. Hierin staat ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.

* Prijs is inclusief BTW.