Alli Orlistat

Vitaminen en Alli Orlistat.


Sommige dieet vitaminen binden zich met vet (vitaminen A, D, E en beta- carotene). Wanneer Alli Orlistat word ingenomen, worden deze vitamines geabsorbeerd en uitgescheden samen met het vet. Daarom moeten patienten die Alli Orlistat gebruiken, multivitaminen slikken om er zeker van te zijn de juiste hoeveelheid vitaminen binnen te krijgen. Om er verzekerd van te zijn dat de vitaminen goed opgenomen worden, dient u de multivitaminen 2 uur voor of ver na het innemen van Alli in te nemen.

Wat is Alli?

Alli is een geneesmiddel dat de werkzame stof orlistat bevat. Alli is verkrijgbaar in de vorm van turkooisblauwe capsules met een blauwe streep rond het midden (60 mg). Dit geneesmiddel is hetzelfde als het reeds in de Europese Unie (EU) goedgekeurde Xenical. De fabrikant van Xenical verleende toestemming voor het gebruik van zijn wetenschappelijke gegevens voor Alli.

Wanneer wordt Alli voorgeschreven?

Alli wordt gebruikt om patiënten te helpen gewicht te verliezen. Alli wordt gebruikt in combinatie met een dieet voor de behandeling van volwassen patiënten met obesitas (zwaarlijvigheid) en een body mass index (BMI) groter dan of gelijk aan 30 kg per vierkante meter, of patiënten met overgewicht met een BMI groter dan of gelijk aan 28 kg/m² die risico lopen op ziekten als gevolg van hun overgewicht. Alli 60 mg wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een BMI groter dan of gelijk aan 28 kg/m2 in combinatie met een caloriearm dieet met weinig vet. Alli 60 mg is zonder doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Alli gebruikt?

De aanbevolen voorgeschreven dosis voor Alli is 3x per dag 1 capsule van 60mg. Alli orlistat dient een uur na of tijdens een maaltijd met ongeveer 15mg vet ingenomen te worden. Bij maaltijden zonder vet hoeft Alli niet te worden ingenomen. Er zijn geen voordelen geconstateerd bij dosis groter dan 120mg. Patienten moeten een voedzaam, gebalanceerd en laag callorien dieet volgen waarin ongeveer 30% van de calorieën afkomstig is van vette. Alli heeft een individueel op maat gemaakte online gewichtsverlies support programma.

Patiënten die Alli 60 mg gebruiken moeten voor aanvang van de behandeling met een dieet en met lichaamsbeweging beginnen. Indien patiënten die Alli 60 mg gebruiken na twaalf weken niet zijn afgevallen dan moeten ze hun dokter of apotheker raadplegen. Misschien moet de behandeling worden gestaakt.

Hoe werkt Alli?

De werkzame stof van Alli, orlistat, is een middel tegen zwaarlijvigheid, dat geen invloed heeft op de eetlust. Orlistat blokkeert enzymen die vet verteren (lipasen) in de maag en darm. Wanneer deze enzymen geblokkeerd worden, kunnen zij bepaalde vetten in de voeding niet verteren; hierdoor kan ongeveer een kwart van het ingenomen vet onverteerd de darm passeren. Het lichaam kan deze voedingsvetten niet gebruiken als energiebron of omvormen tot vetweefsel. Dit draagt bij tot gewichtsverlies.

Hoe is Alli onderzocht?

De werking van Alli werd eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd onderzocht. Alli is onderzocht in zeven grote studies waaraan meer dan 3 000 patiënten deelnamen met overgewicht of obesitas met een BMI van ten minste 28 kg/m2. Deze studies duurden een tot twee jaar en hierin werden drie verschillende doseringen Alli (30 en 60) vergeleken met placebo (een schijnbehandeling), in combinatie met een dieet. Patiënten noch artsen wisten tot aan het einde van de studie welke behandeling aan welke patiënt werd toegediend. In een aanvullende langere studie met meer dan 3 000 zwaarlijvige patiënten werd de werkzaamheid van Alli vergeleken met placebo, in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging, gedurende een periode van vier jaar. In de achtste grote studie werd Alli 60 mg vergeleken met placebo onder 391 patiënten met
overgewicht met een BMI tussen de 25 en 28 kg/m2. De studie duurde vier maanden. In alle studies was de voornaamste maatstaf voor de werkzaamheid de verandering in gewicht.

Welke voordelen bleek Alli tijdens de studies te hebben?

Alli bleek werkzamer dan placebo in termen van gewichtsverlies. Twee van de kortere studies, waaraan in totaal 1353 patiënten deelnamen, werden gebruikt om de inname van Alli 60 mg te ondersteunen. Uit deze studies bleek dat patiënten die Alli 60 mg gebruikten na een jaar gemiddeld 4,8 kg lichaamsgewicht verloren hadden in vergelijking met 2,3 kg voor degenen die placebo kregen. Het onderzoek naar Alli 60 mg onder patiënten met een BMI tussen 25 en 28 kg/m2 toonde echter geen voor de patiënt relevant gewichtsverlies aan.

Welke risico`s houdt het gebruik van Alli in?

De meeste bijwerkingen van Alli betreffen het spijsverteringskanaal en komen waarschijnlijk minder vaak voor in samenhang met een vetarm dieet. Deze symptomen zijn over het algemeen mild, treden op aan het begin van de behandeling en verdwijnen na verloop van tijd. De meest voorkomende bijwerkingen van Alli 60 mg (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn olieachtige lozing, winderigheid met verlies van ontlasting, dringende aandrang tot stoelgang, vettige en olieachtige ontlasting, olieachtige ontlasting, winderigheid en zachte ontlasting. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Alli 60 mg.

Alli 60 mg mag niet worden gebruikt bij mensen die mogelijk overgevoelig (allergisch) zijn voor orlistat of voor enig ander bestanddeel van het middel. Het mag niet worden toegediend aan personen 3/3 die behandeld worden met ciclosporine (gebruikt om orgaanafstoting te voorkomen bij patiënten die een transplantatie hebben ondergaan) of aan patiënten die geneesmiddelen gebruiken die bloedstollingen helpen voorkomen zoals warfarine, personen die reeds lang aan een malabsorptiesyndroom of cholestase lijden, of aan vrouwen die borstvoeding geven.

Waarom is Alli goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft besloten dat de voordelen van Alli 60 mg in combinatie met een licht hypocalorisch, vetarm dieet groter zijn dan de risico`s als niet aan medisch recept onderworpen geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met overgewicht (BMI > 28 kg/m²) en daarmee gepaard gaande risicofactoren. Het bracht een positief advies uit voor het in de handel brengen van Alli.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.