Alli Orlistat

Alli bijwerkingen


Zoals alle geneesmiddel kan het gebruik van Alli bepaalde bijwerkingen geven. Over het algemeen levert het gebruik van Alli weinig en geen ernstige bijwerkingen op. De meeste bijwerkingen die wel voorkomen, houden verband met de werking van het middel, namelijk dat het de opname van vet uit het voedsel verhindert. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en komen vooral voor in de beginperiode van het gebruik van Alli. Meestal doen ze zich slechts eenmaal voor. Een dieet met een laag vetgehalte vermindert de kans op bijwerkingen in de maag en darmen.

Bijwerkingen kunnen zijn:
Winderigheid
Dringende aandrang tot ontlasting
Olieachtige ontlasting
Zachte ontlasting

Deze bijwerkingen komen vaak (bij ongeveer 10% van de gebruikers) voor en gaan meestal snel vanzelf weer over. Meestal komen deze bijwerkingen voort uit het onvoldoende aanpassen van de voeding; er wordt nog teveel vet geconsumeerd. De meeste gebruikers weten dit snel aan te passen, waarna de bijwerkingen snel afnemen of verdwijnen.

Waarschuwingen:
Alli moet niet ingenomen worden zonder maaltijd. Doet u dit wel, dan is de kans op bijwerkingen hoger.
Het gebruik van Alli kan leiden tot een verminderde opname van vet oplosbare vitaminen. Het gebruiken van een multivitamine wordt daarom aangeraden als u Alli gebruikt.
Als er diarree optreedt, kan dit de werking van eventuele orale anticonceptie beïnvloeden.

Alli mag niet gebruikt worden door:
Kinderen / jongeren onder de 18 jaar
Mensen met een allergie voor een van de bestanddelen (zie de bijsluiter)
Mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken (zie de bijsluiter)
Mensen met een malabsorptiesyndroom
Zwangere en/ of zogende vrouwen.

Meer informatie over het gebruik van Alli (orlistat) kunt u vinden in de bijsluiter.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.