Amitriptyline

Amitriptyline

Amitriptyline is een zogenaamde heropnameremmer: dit geneesmiddel verhindert de heropname van neurotransmitters, stoffen die signalen tussen de zenuwcellen overbrengen. Omdat neurotransmitters steeds opnieuw gebruikt worden door de zenuwcellen (heropname), kan er soms een tekort aan deze boodschappers ontstaan. Meer info

Kosten product + consult + servicekosten va € 51,20

Belangrijk! Wij bieden zelf geen producten aan, maar bieden de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen).

Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Wat is Amitriptyline?

Amitriptyline is een zogenaamde heropnameremmer: dit geneesmiddel verhindert de heropname van neurotransmitters, stoffen die signalen tussen de zenuwcellen overbrengen. Omdat neurotransmitters steeds opnieuw gebruikt worden door de zenuwcellen (heropname), kan er soms een tekort aan deze boodschappers ontstaan. Hierdoor verloopt de signaaloverdracht tussen zenuwcellen moeizamer, hetgeen klachten als zenuwpijn en depressies kan veroorzaken. Amitriptyline heft het tekort aan neurotransmitters op, waardoor deze symptomen worden verlicht.

Waarvoor wordt het gebruikt?

Amitriptyline (werkzame stof: amitriptyline) wordt door artsen vaak voorgeschreven bij zenuwpijn maar kan ook worden gebruikt om andere klachten te bestrijden, zoals depressies, posttraumatische stressstoornis en spierpijn.

Hoe gebruikt u Amitriptyline?

Amitriptyline tabletten kunt u innemen met wat vloeistof. Als u snel last van uw maag krijgt, kunt u dit medicijn het beste tijdens de maaltijd innemen om maagdarmklachten te voorkomen. Als u vergeten bent om Amitriptyline in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis Amitriptyline om de vergeten tablet(ten) in te halen.

Dosering

U kunt Amitriptyline bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts. De dosering Amitriptyline wordt op basis van uw klachten door een arts bepaald. Bij sommige aandoeningen is het nodig om dit geneesmiddel langere tijd te gebruiken. Een arts laat u weten hoe lang u Amitriptyline moet innemen. Houdt u altijd aan de voorgeschreven dosering. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

Bijwerkingen

Bij het gebruik van Amitriptyline kunnen bijwerkingen optreden. Gemelde bijwerkingen voor dit geneesmiddel zijn onder andere:

  • Slaperigheid, sufheid, duizeligheid
  • Droge mond
  • Gewichtstoename

De meeste bijwerkingen verdwijnen na een paar weken als uw lichaam gewend is aan dit medicijn. Raadpleeg de bijsluiter voor een volledige lijst met eventuele contra-indicaties, waarschuwingen en overige bijwerkingen.

Zwangerschap/alcohol/rijvaardigheid

Gebruik Amitriptyline niet tijdens de zwangerschap, tenzij een arts anders adviseert. Overleg met een arts over het gebruik van dit geneesmiddel als u borstvoeding geeft. Amitriptyline kan uw reactievermogen beïnvloeden, met name tijdens de eerste week dat u het middel gebruikt. Neem geen deel aan het verkeer als u last krijgt van duizeligheid of sufheid. Alcohol kan bijwerkingen als duizeligheid versterken. Houd hier rekening mee en staak of beperk uw inname van alcoholische dranken.