Codeïne (codeïnefosfaat)

Codeïne (codeïnefosfaat)

Codeïne (werkzame stof: codeïnefosfaat) is een analgeticum: een medicijn dat pijn bestrijdt. Het zorgt ervoor dat pijnprikkels helemaal niet of minder sterk in de hersenen aankomen, waardoor pijnklachten afnemen of verdwijnen. Meer info

Kosten product + consult + servicekosten va € 70,20

Belangrijk! Wij bieden zelf geen producten aan, maar bieden de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen).

Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Wat is Codeïne (codeïnefosfaat)?

Codeïne (werkzame stof: codeïnefosfaat) is een analgeticum: een medicijn dat pijn bestrijdt. Het zorgt ervoor dat pijnprikkels helemaal niet of minder sterk in de hersenen aankomen, waardoor pijnklachten afnemen of verdwijnen. U kunt Codeïne (codeïnefosfaat) bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

Codeïne (codeïnefosfaat) wordt gebruikt als pijnbestrijding bij hoofdpijn, griep en verkoudheid, menstruatiepijn, spit, reumatische pijn, pijn na een operatie of bij ziekte, en bij pijnklachten met andere oorzaken. Artsen schrijven dit geneesmiddel soms ook voor bij een aanhoudende kriebelhoest. Codeïne (codeïnefosfaat) dempt namelijk ook hoestprikkels.

Hoe gebruikt u Codeïne (codeïnefosfaat)?

De tablet Codeïne (codeïnefosfaat) moet in zijn geheel worden doorgeslikt met wat vloeistof. U kunt dit het beste tijdens de maaltijd doen om maagdarmklachten te voorkomen. Als u dit geneesmiddel meerdere keren per dag inneemt, moet u minimaal 4 uur wachten voordat u de volgende dosis inneemt. Bent u vergeten om het medicijn in te nemen? Dan kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een extra tablet Codeïne (codeïnefosfaat) om de gemiste dosis in te halen. In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Dosering

Codeïne (codeïnefosfaat) is verkrijgbaar in diverse sterktes (15, 30 of 60 mg Codeïne (codeïnefosfaat)fosfaat per tablet). Een arts bepaalt welke sterkte u moet gebruiken en hoe vaak u dit medicijn moet innemen. Houdt u zich altijd aan de voorgeschreven dosering. Kinderen mogen dit geneesmiddel uitsluitend gebruiken in overleg met een arts.
Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

Bijwerkingen

Codeïne (codeïnefosfaat) kan bijwerkingen veroorzaken. De meest genoemde bijwerkingen bij het gebruik van Codeïne (codeïnefosfaat) zijn onder andere:

  • Slaperigheid, vermoeidheid, sufheid, duizeligheid;
  • Obstipatie. U kunt dit voorkomen door veel te drinken en vezelrijk te eten;
  • Misselijkheid.

De meeste bijwerkingen verdwijnen na een paar dagen als het lichaam gewend is geraakt aan het medicijn. Raadpleeg een arts als u veel last blijft houden van bijwerkingen, of als u klachten krijgt die niet vermeld staan in de bijsluiter.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Codeïne (codeïnefosfaat) is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik dit geneesmiddel niet als u:

  • Overgevoelig bent voor codeïnefosfaat of een van de gebruikte hulpstoffen;
  • Lijdt aan een hersen- of leveraandoening, of aan een andere ernstige ziekte;
  • Bepaalde medicijnen gebruikt. Een arts weet om welke geneesmiddelen het gaat.

Gebruikt u nog andere medicijnen? Vermeld dit bij een arts, sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Codeïne (codeïnefosfaat). In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

Dit medicijn mag tijdens een zwangerschap en het geven van borstvoeding uitsluitend gebruikt worden op aanraden van een arts. Gebruik Codeïne (codeïnefosfaat) in ieder geval nooit vlak voor de bevalling: het middel kan de ademhaling van de baby nadelig beïnvloeden. Codeïne (codeïnefosfaat) veroorzaakt soms duizeligheid, slaperigheid of sufheid. Houd hier rekening mee en neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft. Alcohol versterkt de werking van dit medicijn. U kunt daardoor meer last krijgen van sufheid of duizeligheid. Staak of beperk uw inname van alcoholische dranken totdat u dit geneesmiddel niet meer hoeft te gebruiken.