Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Emla-creme

 • Bedøver huden
 • Til mindre medicinske indgreb
 • Lad cremen virke først
 • Også egnet til børn

Om Emla creme

Emla creme indeholder lidocain og prilocain; lægemidler, der gør huden midlertidigt følelsesløs. Cremen bruges før visse medicinske indgreb, såsom skift af en bandage, fjernelse af en vorte eller indsættelse af en nål. Emla creme bedøver huden. Dette gør indgrebet meget mindre smertefuld.

Anvendelse

Hvor cremen skal påføres, hvor meget du skal bruge og hvor lang tid du skal lade den indvirke, afhænger af, hvad du bruger Emla til. Din læge, apoteker eller sygeplejerske vil påføre cremen eller vise dig, hvordan du selv påfører cremen. Hvis Emla bruges på kønsorganerne, bør en læge eller sygeplejerske overvåge brugen.

Følg instruktionerne i indlægssedlen, når du påfører cremen. Efter påføring skal cremen dækkes med en speciel bandage med selvklæbende kanter. Herefter skal cremen virke et stykke tid. Hos voksne og unge over 12 år er dette minimum 1 time og højst 5 timer. Hvis cremen bruges på kønsorganerne, vil lægen ordinere en anden indvirkningstid.

Dosering

 • Hos voksne og unge over 12 år er den sædvanlige dosis 2 g (gram).
 • Hos børn afhænger den anvendte mængde af Emla og varigheden af brugen af alderen. Dette bestemmes af en læge, apoteker eller sygeplejerske.

I indlægssedlen finder du flere oplysninger om brug og dosering af Emla creme.

Alkohol/kørsel

Der er ingen advarsel om indtag af alkohol.

Emla påvirker ikke din evne til at køre bil, når den bruges normalt som anvist.

Har du brugt for meget?

Fortæl det straks til din læge, apoteker eller sygeplejerske, hvis du har brugt mere af dette lægemiddel end angivet, selvom du ikke oplever nogen symptomer. Symptomerne, der kan opstå, hvis du bruger for meget Emla, er:

 • Svimmelhed;
 • Prikken i huden omkring munden og følelsesløshed i tungen;
 • Unormal smagssans;
 • Sløret syn;
 • Øresusen;
 • Du kan også udvikle akut methæmoglobinæmi (et problem med mængden af blodfarvestof). Denne risiko øges, når visse lægemidler tages samtidig med dette lægemiddel. Man kan genkende methæmoglobinæmi på en blågrå misfarvning af huden på grund af iltmangel.

I tilfælde af en alvorlig overdosis kan der forekomme symptomer som kramper, lavt blodtryk, langsom vejrtrækning, åndedrætsstop og unormal puls. Disse symptomer kan være livstruende.

Hvornår det ikke må bruges

Emla creme er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel, hvis du er overfølsom over for et af indholdsstofferne (se rubrikken "Sammensætning").

Brug ikke Emla creme på følgende områder:

 • Snitsår, hudafskrabninger eller sår, med undtagelse af et sår på benene;
 • Hvor der er udslæt eller eksem;
 • I eller i nærheden af øjnene;
 • I næse, øre eller mund;
 • I udgangen af endetarmen (anus);
 • På børns kønsorganer.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Kontakt din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel:

 • Hvis du eller dit barn har en sjælden arvelig sygdom kaldet 'glucose6-fosfat-dehydrogenase-mangel', som påvirker blodet;
 • Hvis du eller dit barn har 'methæmoglobinæmi', som er for meget blodfarvestof;
 • Hvis du eller dit barn har en kløende hudsygdom kaldet 'atopisk dermatitis', kan en kortere indvirkningstid være nok. En indvirkningstid på mere end 30 minutter kan føre til hyppigere forekomst af en lokal hudreaktion (se også afsnittet "Bivirkninger");
 • Hvis du tager specifikke lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser (klasse III antiarytmika, såsom amiodaron). Din læge vil derefter kontrollere, hvordan dit hjerte fungerer.

På grund af risikoen for øget absorption af nybarberet hud er det vigtigt at overholde anbefalingerne for mængde, hudområde og indvirkningstid.

Undgå kontakt mellem Emla og øjnene. Hvis dette sker, skal du straks skylle dit øje med lunkent vand eller en saltopløsning (natriumklorid). Pas på ikke at få noget i øjet, før følelsen vender tilbage i øjet.

Emla bør ikke påføres en beskadiget trommehinde.

Hvis du bruger Emla, inden du bliver vaccineret med en levende vaccine (f.eks. tuberkulosevaccine), skal du tage tilbage til din læge eller sygeplejerske efter den påkrævede periode for at få kontrolleret vaccinationsresultatet.

Børn og unge under 18 år

Hos spædbørn/nyfødte under 3 måneder er en forbigående, klinisk irrelevant stigning i mængden af blodfarvestof, 'methæmoglobinæmi', blevet observeret i op til 12 timer efter påføring af Emla.

Effektiviteten af Emla ved hælstik hos nyfødte eller til at opnå tilstrækkelig bedøvelse til omskæring kunne ikke bekræftes i kliniske undersøgelser.

Emla bør ikke påføres slimhinder i kønsorganer (f.eks. i skeden) hos børn (under 12 år) på grund af utilstrækkelige data om absorptionen af de virksomme stoffer.

Emla må ikke anvendes til børn under 12 måneder, hvis de samtidig behandles med andre lægemidler, der påvirker mængden af et blodfarvestof kaldet 'methæmoglobinæmi' (f.eks. sulfonamider, se også afsnittet "Brug du andre lægemidler?").

Emla må ikke anvendes til for tidligt fødte børn.

Graviditet og amning

Er du gravid, har du mistanke om at være gravid, ønsker du at blive gravid eller ammer du? Kontakt da til din læge eller apoteker, inden du bruger dette lægemiddel.

Bruger du andre lægemidler?

Fortæl lægen, hvis du eller dit barn tager, har taget eller snart skal til at tage andre lægemidler, herunder:

 • Lægemidler mod infektioner, såsom sulfonamider og nitrofurantoin;
 • Lægemidler mod epilepsi, såsom fenytoin og fenobarbital;
 • Andre midler til lokalbedøvelse;
 • Lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser, såsom amiodaron;
 • Cimetidin eller betablokkere, som kan forårsage en stigning i mængden af lidokain i blodet.

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, selvom ikke alle får dem. Bivirkninger af Emla creme omfatter:

Almindelige (hos maks. 1 ud af 10 mennesker)

 • Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødme, hævelse) på påføringsstedet under behandling af huden, kønsslimhinderne eller sår på benene;
 • En indledende mild brændende fornemmelse, kløe eller varm fornemmelse på påføringsstedet under behandling af huden, kønsslimhinderne eller sår på benene.

Ikke almindelige (hos maks. 1 ud af 100 mennesker)

 • En indledende mild brændende fornemmelse, kløe eller varm fornemmelse på påføringsstedet under behandling af huden;
 • Følelsesløshed (prikken) på påføringsstedet under behandling af kønsslimhinder;
 • Irritation på påføringsstedet under behandling af sår på benene.

I indlægssedlen finder du en oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge eller apoteker, hvis du oplever bivirkninger, også selvom dine bivirkninger ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

De virksomme stoffer i dette lægemiddel er lidokain og prilocain. 1 g creme indeholder: 25 mg lidocain og 25 mg prilocain.

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Sidst kontrolleret: 23-11-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen