Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Priligy

 • Hjælper med for tidlig ejakulation
 • Kun for mænd i alderen 18 til 64 år
 • Tages 1 til 3 timer før den seksuelle aktivitet
 • Kan påvirke reaktionsevnen
 • Drik ikke alkohol

Om Priligy

Priligy indeholder et virksomt stof kaldet dapoxetin. Dette stof tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes 'selektive serotoningenoptagshæmmere' (SSRI'er).

Priligy bruges også nogle gange som en urologisk lægemiddel til behandling af for tidlig sædafgang (ejakulation) hos mænd mellem 18 og 64 år. For tidlig ejakulation betyder, at sædudløsningen sker med lidt seksuel stimulation, før en mand ønsker det. For tidlig ejakulation kan føre til følelser af skam og frustration hos mænd. Det kan også give problemer i seksuelle forhold.

Priligy får ejakulation til at tage længere tid og kan forbedre kontrollen over ejakulationen. Dette kan mindske frustrationer eller bekymringer om hurtig sædudløsning.

Anvendelse/virkning

Brug altid Priligy præcist, som din læge har forklaret dig. Er du i tvivl om den korrekte anvendelse? Kontakt da din læge eller apoteker.

Dosering

Den sædvanlige dosis er 30 mg per gang. Din læge kan øge dosis til 60 mg.

 • Tag kun lægemidlet 1 til 3 timer, før du forventer seksuel aktivitet.
 • Tag ikke Priligy mere end én gang hver 24 timer eller hver dag.
 • Synk tabletten hel med mindst ét helt glas vand. Dette reducerer risikoen for besvimelse (se afsnittet 'Bivirkninger');.
 • Priligy kan tages med eller uden mad.

Priligy må ikke bruges af mænd under 18 år eller mænd over 65 år.

Tal med din læge efter de første 4 uger eller efter 6 doser for at afgøre, om du skal fortsætte behandlingen. Hvis du fortsætter behandlingen, bør du kontakte din læge igen mindst hver 6. måned.

Alkohol/kørsel

Priligy kan svække din reaktionsevne. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du oplever symptomer som svimmelhed, døsighed, sløret syn eller koncentrationsbesvær.

Alkohol kan forstærke disse bivirkninger. Drik ikke alkohol, mens du bruger Priligy.

Har du taget for meget/stopper med Priligy

Har du taget mere end den foreskrevne dosis? Kontakt en læge eller apoteker. Du kan opleve symptomer som kvalme og/eller opkast.

Vil du stoppe med at tage dette lægemiddel? Spørg en læge til råds. Efter at være stoppet, kan du opleve symptomer som søvnproblemer eller svimmelhed. Også selvom du ikke brugte lægemidlet hver dag.

Hvornår det ikke må bruges

Priligy er ikke egnet til alle. Brug ikke dette lægemiddel i følgende tilfælde:

 • Du er allergisk (overfølsom) over for dapoxetin eller et af de andre stoffer i dette lægemiddel (se rubrikken "Sammensætning");
 • Du har problemer med dit hjerte, såsom hjertesvigt eller hjerterytmeforstyrrelser;
 • Du er tidligere besvimet;
 • Du nogensinde har haft mani eller svær depression;
 • Du bruger visse lægemidler (se afsnittet 'Bruger du andre lægemidler?');
 • Du lider af moderate eller alvorlige leverproblemer.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Rådfør dig med en læge eller apoteker om brugen af Priligy i følgende tilfælde:

 • Du bruger alkohol;
 • Din læge har ikke diagnosticeret dig med for tidlig sædafgang;
 • Du bruger (fest)stoffer såsom ecstasy, LSD, narkotika eller benzodiazepiner;
 • Du nogensinde har lidt af en psykisk sygdom såsom depression, mani, bipolar lidelse eller skizofreni;
 • Du tidligere har haft blødning eller problemer med blodpropper;
 • Du har nyreproblemer;
 • Du har epilepsi;
 • Du tidligere har lidt af svimmelhed på grund af lavt blodtryk;
 • Du har et andet seksuelt problem, såsom erektionsproblemer.

Før du tager Priligy, bør din læge kontrollere, at dit blodtryk ikke falder for meget, når du rejser dig op fra en liggende stilling.

Graviditet og amning

Priligy er ikke beregnet til kvinder.

Bruger du andre lægemidler?

Priligy interagerer med en række andre lægemidler. Nogle gange kan disse interaktioner være farlige. Tag derfor IKKE Priligy samtidig med følgende lægemidler:

 • Antidepressive lægemidler fra gruppen af 'monoaminoxidasehæmmere' (MAOhæmmere);
 • Andre typer antidepressive lægemidler;
 • Thioridazin;
 • Litium;
 • Linezolid;
 • Tryptofan;
 • Perikon;
 • Tramadol;
 • Lægemidler mod migræne.

Hvis du har taget nogen af de ovennævnte lægemidler, skal du vente 14 dage, efter du er stoppet, med at tage Priligy.

Efter du stopper med at tage Priligy, skal du vente 7 dage, før du tager nogen af de ovennævnte lægemidler. Rådfør dig med din læge eller apoteker, hvis du er i tvivl.

Tag heller ikke Priligy samtidig med følgende lægemidler:

 • Visse lægemidler til behandling af svampeinfektioner, herunder ketoconazol og itraconazol;
 • Visse lægemidler til behandling af HIV, herunder ritonavir, saquinavir, nelfinavir og atazanavir;
 • Visse antibiotika, herunder telitromycin;
 • Nefazodon.

Også andre lægemidler interagerer med Priligy. Du kan finde den komplette oversigt over disse lægemidler i indlægssedlen. En læge ved, om og hvordan du kan kombinere dine lægemidler med Priligy.

Bivirkninger

Der kan opstå følgende bivirkninger ved brug af Priligy:

 • Besvimelse eller blodtryksfald, når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling. Tag kontakt til en læge, hvis dette sker. Det kan hjælpe mod besvimelse at drikke rigeligt med væske. Tag derfor altid Priligy med et helt glas vand. Indlægssedlen indeholder flere tips til at forhindre denne bivirkning.

Andre bivirkninger af Priligy omfatter:

 • Hovedpine;
 • Kvalme;
 • Svimmelhed;
 • Irritabilitet, angst, ophidselse;
 • Følelsesløshed eller en prikkende fornemmelse;
 • Erektionsproblemer, mindre sexlyst;
 • Mave/tarmproblemer;
 • Søvnproblemer eller mærkelige drømme;
 • Træthed, døsighed, gaben;
 • Tilstoppet næse;
 • Forhøjet blodtryk;
 • Rysten, skælven;
 • Øget svedtendens, rødme;
 • Øresusen;
 • Tør mund.

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Rådfør dig med din læge eller apoteker, hvis du oplever bivirkninger, eller hvis der er tale om en bivirkning, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Stop med at tage dette lægemiddel og kontakt straks en læge, hvis du oplever alvorlige bivirkninger såsom besvimelse, epilepsi, humørsvingninger eller selvmordstanker.

Sammensætning

Det virksomme stof er dapoxetin. Hver tablet indeholder 30 mg eller 60 mg dapoxetin som hydrochloridsalt.

De øvrige stoffer er:

 • Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, koloidal vandfri silica, magnesiumstearat;
 • Tabletovertræk: lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid (E171), triacetin, sort jernoxid (E172), gul jernoxid (E172).

Fabrikanten af Priligy er:

Janssen - Cilag S.p.A. Via C. Janssen
04010 Borgo S. Michele
Italien

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Priligy her.

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 08-12-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Maescu

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen