Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Valaciclovir

 • Antiviralt lægemiddel
 • Hæmmer herpesvirus
 • Ved helvedesild og herpes genitalis
 • Også ved forkølelsessår
 • Færdiggør hele behandlingen

Om Valaciclovir

Valaciclovir er et antiviralt lægemiddel. Dette lægemiddel hæmmer væksten af herpes simplex-virussen (HSV), herpes zoster-virussen (VZV) og cytomegalovirussen (CMV).

Valaciclovir bruges til:

 • Behandling af helvedesild (hos voksne);
 • Behandling af HSV-infektioner i huden og infektioner i kønsorganerne (herpes genitalis) (hos voksne og unge over 12 år). Det bruges også til at forhindre, at disse infektioner vender tilbage;
 • Behandling af et forkølelsessår (hos voksne og unge over 12 år);
 • Forebyggelse af CMV-infektioner (hos voksne og unge over 12 år) efter organtransplantation;
 • Behandling og forebyggelse af HSV-infektioner i øjet.

Anvendelse

Synk tabletten med lidt vand. Tag altid dette lægemiddel på omtrent samme tidspunkt. Færdiggør hele behandlingen.

Det er vigtigt for ældre og nyrepatienter at drikke meget. Dette forhindrer ubehagelige bivirkninger.

Tager du Valaciclovir til behandling af en infektion med herpes genitalis? Sørg for, at du ikke smitter andre med virussen. Hav sikker sex (med kondom) og hav ikke sex, så længe du stadig har sår eller blærer.

Dosering

Din dosis afhænger af dine symptomer og afgøres af en læge. De generelle retningslinjer for dosering er som følger:

Behandling af helvedesild:

Den sædvanlige dosis er 1000 mg tre gange om dagen (to tabletter på 500 mg). Du må bruge Valaciclovir i 7 dage.

Behandling af et forkølelsessår:

Den sædvanlige dosis er 2000 mg to gange om dagen (fire tabletter på 500 mg). Den anden dosis skal tages 12 timer (ikke tidligere end 6 timer) efter den første dosis. Du må kun tage Valaciclovir i én dag (to doser).

Behandling af HSV-infektioner i huden og kønsorganerne (herpes genitalis):

Den sædvanlige dosis er 500 mg to gange om dagen (1 tablet på 500 mg eller 2 tabletter på 250 mg). Når infektionen først opstår, skal du tage Valacyclovir i 5 dage eller op til 10 dage, hvis det er ordineret af din læge. I tilfælde af en tilbagevendende infektion er behandlingens varighed normalt 3 til 5 dage.

Sådan forhindrer du HSV-infektioner i at vende tilbage, når du har dem:

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 500 mg én gang om dagen. I tilfælde af hyppigt tilbagevendende infektioner kan lægen ordinere én 250 mg tablet to gange om dagen i stedet for den sædvanlige dosis. Fortsæt med at tage Valacyclovir, indtil din læge beder dig stoppe.

I indlægssedlen finder du oplysninger om dosering ved andre sygdomme/patientgrupper.

Alkohol/kørsel

Mærker du, at din reaktionsevne er påvirket af dette lægemiddel? Udsæt da kørsel, indtil du ikke længere har denne bivirkning.

Der er ingen advarsel om indtag af alkohol.

Har du taget for mange/glemt en dosis?

Har du taget flere tabletter, end lægen har foreskrevet? Spørg en læge eller apoteker til råds.

Har du glemt en dosis Valaciclovir? Tag tabletten, så snart du kommer i tanke om det. Er det ved at være tid til næste dosis, er det bedst at springe den glemte tablet over. Tag under ingen omstændigheder en dobbelt mængde Valaciclovir for at kompensere for en glemt dosis.

Hvornår det ikke må bruges

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel (se rubrikken 'Sammensætning').

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

Nogle gange skal du være ekstra forsigtig ved brug af dette lægemiddel. For eksempel i følgende situationer:

 • Hvis du har nyreproblemer;
 • Hvis du har leverproblemer;
 • Hvis du er ældre end 65 år;
 • Hvis du har et svækket immunforsvar.

Rådfør dig med en læge, hvis en af disse situationer gælder for dig, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt Valaciclovir er egnet til dig.

Graviditet og amning

Rådfør dig med en læge, hvis du er gravid eller ammer. Lægen ved, om du trygt kan bruge dette lægemiddel.

Bruger du andre lægemidler?

Fortæl lægen, hvis du tager, har taget eller snart skal til at tage andre lægemidler. Det gælder også naturlægemidler eller håndkøbsmedicin.

Fortæl din læge eller apoteker, hvis du bruger andre lægemidler, der kan påvirke nyrerne. Disse lægemidler er bl.a.:

 • Aminoglycosider;
 • Organoplatinforbindelser;
 • Jodholdige kontrastmidler;
 • Methotrexat;
 • Pentamidin;
 • Foscarnet;
 • Ciclosporin;
 • Tacrolimus;
 • Cimetidin;
 • Probenecid.

Du kan læse mere om dette emne i indlægssedlen.

Bivirkninger

Lægemidler kan give bivirkninger, selvom ikke alle får dem.

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig lægehjælp:

 • alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi). Dette forekommer sjældent hos personer, der tager Valacyclovir. Der kan hurtigt udvikles symptomer såsom: rødmen, kløende udslæt og hævelse af læber, ansigt, hals eller svælg, der gør det svært at trække vejret (angioødem). Der kan også forekomme et fald i blodtrykket, som får dig til at besvime.

Andre bivirkninger, der kan opstå ved brug af Valaciclovir:

Meget almindelige (hos mere end 1 ud af 10 brugere):

 • Hovedpine.

Almindelige (hos maks. 1 ud af 10 brugere):

 • Kvalme;
 • Svimmelhed;
 • Opkast;
 • Diarre;
 • Hudreaktioner efter eksponering for sollys (fotosensibilitet);
 • Udslæt.

Ikke almindelige (hos maks. 1 ud af 100 brugere):

 • Følelse af forvirring;
 • Se eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer);
 • Følelse af døsighed;
 • Rysten;
 • Følelse af ophidselse.

Disse bivirkninger i nervesystemet forekommer normalt hos personer med nyreproblemer, ældre eller patienter, der har fået foretaget en organtransplantation, og som tager høje doser på 8 gram eller mere Valacyclovir om dagen. Symptomerne aftager, når Valacyclovir stoppes eller dosis reduceres.

Også nogle gange:

 • Stakåndethed (dyspnø);
 • Maveproblemer;
 • Hududslæt, nogle gange kløende, og nældefeberlignende udslæt (urticaria);
 • Lændesmerter (nyresmerter);
 • Blod i urinen.

Du kan finde flere bivirkninger i oversigten i indlægssedlen. Får du store problemer med en bivirkning, eller har du en bivirkning, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel? Kontakt da din læge eller apoteker.

Sammensætning

Det virksomme stof i Valaciclovir Sandoz 250 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter er valaciclovir.

 • Hver Valaciclovir Sandoz 250 mg filmovertrukken tablet indeholder 278,1375 mg valaciclovirhydrochlorid, svarende til 250 mg valaciclovir.
 • Hver Valaciclovir Sandoz 500 mg filmovertrukken tablet indeholder 556,275 mg valaciclovirhydrochlorid, svarende til 500 mg valaciclovir.

De øvrige indholdsstoffer findes i tabletkernen: crospovidon, mikrokrystallinsk cellulose, povidon og magnesiumstearat; og i tabletovertrækket: hypromellose, titaniumdioxid (E171), macrogol 400 og polysorbat 80.

Fabrikanterne af Valaciclovir er:

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben
Tyskland

LEK S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
Polen

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana
Slovenien

Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovenien

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug. Du kan downloade den officielle indlægsseddel til Valaciclovir Sandoz her.

Indlægssedler

Bedømt af:

Dr. Arco Verhoog, Apoteker Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Sidst kontrolleret: 28-09-2023 | Stadig gyldig

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge / Intern medicin

Dr. I. Malik

Alment praktiserende læge / almen praksis
Tilbage til toppen