Diclofenac

Diclofenac

Pijnstillers zijn een bekend medicijn welke ingenomen worden om de pijn tijdelijk weg te laten blijven of te verminderen. Indien er sprake is van infecties kan er gekozen worden voor Diclofenac. Meer info

Kosten product + consult + servicekosten va € 52,20

Belangrijk! Wij bieden zelf geen producten aan, maar bieden de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen).

Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Wat is Diclofenac?

Pijnstillers zijn een bekend medicijn welke ingenomen worden om de pijn tijdelijk weg te laten blijven of te verminderen. Indien er sprake is van infecties kan er gekozen worden voor Diclofenac. Dit medicijn zorgt niet alleen voor een vermindering van de pijn, maar zal ook de verspreiding van de infectie remmen. Diclofenac helpt om veel problemen rondom infecties en de pijn die infecties kunnen veroorzaken te verminderen. Artsen schrijven Diclofenac voornamelijk voor bij hevige pijn tijdens de menstruatie en pijn aan gewrichten. U kunt Diclofenac bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

De werking van Diclofenac

Diclofenac helpt voornamelijk bij het remmen van de ontsteking, bijvoorbeeld aan de gewrichten. Deze ontsteking kan hevige pijn veroorzaken. Doordat de ontsteking geremd wordt, en het medicijn de pijn verzacht, zal er veel minder pijn ervaren worden. Wanneer u last heeft van een ontsteking aan de gewrichten zal een arts Diclofenac voorschrijven, om de symptomen van de ontsteking zo veel mogelijk te verminderen. Een ander effect van het medicijn is dat zwelling van de gewrichten voorkomen wordt. Ook bij menstruatieklachten wordt Diclofenac regelmatig voorgeschreven door artsen. Vrouwen kunnen tijdens de menstruatie vervelende pijnscheuten ervaren in zowel de rug als de buik. Deze pijn wordt vaak als zeer onaangenaam beschreven, wat ertoe leidt dat een arts besluit om het medicijn voor te schrijven. De werkzame stof van het medicijn, ook diclofenac genaamd, zorgt ervoor dat er minder pijn ervaren wordt tijdens de menstruatie. Vaak wordt er gekozen om al een dag voor de menstruatie te beginnen met het innemen van het medicijn, om zodoende de klachten zo veel mogelijk te beperken. De krampen die kunnen ontstaan in de baarmoeder en de buik worden hierdoor minder pijnlijk.

Wanneer Diclofenac gebruiken?

Menstruatieklachten en gewrichtsontsteking zijn twee veel voorkomende redenen om Diclofenac voor te schrijven. Daarnaast wordt het ook gebruikt bij spierpijn, maar ook griep en verkoudheid. De pijnstiller fungeert voor meerdere ziektes en aandoeningen als goed medicijn om de pijn en andere effecten zo veel mogelijk te beperken. Bij ouderdom kan in sommige gevallen artrose voorkomen. Om de pijn aan de gewrichten in dit geval te beperken wordt Diclofenac ook veel voorgeschreven.
Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

Wat zijn bijwerkingen van Diclofenac?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid en maag- darmklachten. Andere bijwerkingen kunnen zijn misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen of verlies van eetlust. Niet iedereen ervaart deze bijwerkingen, dit verschilt per persoon. Een verandering in de werking van de lever, huiduitslag en vochtophoping in de armen en benen kunnen ook optreden, maar dit is uitzonderlijk. Raadpleeg de bijsluiter voor een volledig overzicht van mogelijke Diclofenac bijwerkingen.

Hoe moet u Diclofenac gebruiken?

Het tablet dient heel met water ingenomen te worden, bij voorkeur voor de maaltijd. Een veelgebruikte dosering van Diclofenac is de 50mg dosering. Een tablet diclofenac 50 mg begint 1 uur na inname te werken. Dit effect houdt ongeveer zes uur aan. De tabletten met vertraagde afgifte werken iets minder snel, maar de werking houdt wel langer aan, namelijk 12 tot 24 uur. De tabletten mogen niet door kinderen gebruikt worden. Oudere patiënten dienen de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken.