Diflucan

4. Aanwijzingen voor het gebruik


4.1 Dosering
Uw arts heeft u een kuur Diflucan® 50 voorgeschreven. U moet elke dag één of twee capsules gelijktijdig innemen. De dokter kan een andere dosering voorschrijven, bijvoorbeeld wanneer er een onvoldoende werking van de nieren bestaat.

4.2 Wijze van gebruik
De capsule dient met een ruime hoeveelheid water of bij de maaltijd te worden ingenomen. De capsules moeten heel worden doorgeslikt, zonder te kauwen De capsules rechtopstaand of zittend doorslikken.

4.3 Hoe vaak in te nemen
Diflucan® 50 wordt éénmaal daags ingenomen.

4.4 Duur van de behandeling
De voorgeschreven kuur geheel afmaken. Voor infecties van de mond- of keelholte is de kuur meestal 7 of 14 dagen, echter langere kuren komen ook voor.

4.5 Wat te doen als meer is ingenomen dan voorgeschreven
In geval van overdosering kan maagspoeling of andere specialistische behandeling nodig zijn. Indien zich een geval van innemen van een overdosis voordoet, moet onmiddellijk een arts worden gewaarschuwd.

4.6 Wat te doen als een dosis vergeten is
Als u merkt dat u de vorige dag een capsule vergeten hebt, dan slaat u deze over en neemt u de volgende dosis volgens voorschrift in. Als u gedurende de dag merkt dat u een capsule vergeten hebt in te nemen, dan neemt u deze alsnog in.

4.7 Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het innemen van het geneesmiddel
U dient zoveel mogelijk de voorgeschreven kuur af te maken. Als u de behandeling plotseling wilt staken, bijvoorbeeld omdat u de behandeling niet goed verdraagt, raadpleeg dan wel uw arts voor een andere behandeling van uw schimmelinfectie.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.