Diflucan

6. Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn


Diflucan® 50 kan worden gebruikt tot aan de op de verpakking aangegeven datum.
Op de doordrukstrips staat deze datum vermeld achter het woord "exp".

Diflucan® 50 beneden 30 °C bewaren.
Bewaar Diflucan® buiten het bereik van kinderen.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.