Diflucan

5. Bijwerkingen


De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
Hoofdpijn; duizeligheid; toevallen; buikpijn; diarree; winderigheid; misselijkheid; maagklachten; braken; bloedbeeldafwijkingen die kunnen leiden tot verschijnselen zoals moeheid, veelvuldige infecties en blauwe plekken; overgevoeligheidsreacties zoals:vochtophoping en jeuk; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes; huiduitslag met rode vlekken of knobbeltjes; Stevens-Johnson syndroom (ernstige overgevoeligheidsreactie met koorts, rode vlekken, gewrichtspijn en/of oogontsteking); ernstige, plotselinge overgevoeligheidsreactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid; haaruitval; leverproblemen; geelzucht (gele verkleuring van de huid en/of ogen); te weinig kalium in het bloed (in ernstige vorm te herkennen aan spierkramp of spierzwakte en vermoeidheid) en smaakverandering.

In zeldzame gevallen kunnen ernstige huidverschijnselen optreden zoals plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (b.v keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie; raadpleeg in dat geval uw arts.

Waarschuw uw arts of apotheker ook indien u de bijwerkingen als ernstig ervaart of indien bij u een bijwerking optreedt die niet genoemd wordt in deze bijsluiter.
Product
Prijs (incl. artsconsult) *
Product – Prijs (incl. artsconsult) *

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.