Imovane

Imovane har en beroligende, muskelafslappende og søvnfremkaldende virkning. Tabletterne virker hurtigt: Cirka en time efter indtagelse af Imovane bliver du søvnig. Effekten af dette sovemiddel holder cirka 6 til 8 timer. Flere oplysninger

En læge vil vurdere din ansøgning og, hvis dette er tilfældet, udskrive en recept. Recepten vil blive sendt til et apotek. Apoteket vil derefter sende medicinen til dig inden for 1 til 3 hverdage. Du kan her læse mere om fremgangsmåden.

Tjeneste
Instruktionsomkostninger (inkluderer konsultation og servicegebyr)
Tjeneste – Instruktionsomkostninger (inkluderer konsultation og servicegebyr)

Imovane 7.5 mg 10 tabl.

Indlægssedler

Produktet er galvaniseret i en neutral emballage uden et mærkenavn, men angår altid det originale mærkeprodukt. Denne tilpassede emballage opfylder betingelserne for denne medicin.

 

Imovane er et sovemiddel. Det virksomme stof i dette sovemiddel er zopiclon. Det hører under lægemiddelgruppen til behandling af bl.a. søvnløshed (hypnotika). Imovane er udelukkende beregnet til voksne. 

Hvad er Imovane? 

Imovane har en beroligende, muskelafslappende og søvnfremkaldende virkning. Tabletterne virker hurtigt: Cirka en time efter indtagelse af Imovane bliver du søvnig. Effekten af dette sovemiddel holder cirka 6 til 8 timer. 

Hvornår bruges Imovane? 

Dette lægemiddel bruges ved søvnproblemer. Søvnløshed kendetegnes ved følgende symptomer: 

 • Ligge vågen i lang tid, svært ved at falde i søvn; 
 • En forstyrret nattesøvn (vågner flere gange); 
 • Vågne tidligt, og ikke kunne falde i søvn igen. 

Søvnproblemer er ofte resultatet af psykiske faktorer, såsom stress, bekymring, angst eller depression. Fysiske symptomer, såsom uro i benene eller overgangsalder, kan også medføre søvnløshed.  

Brugen af et sovemiddel som Imovane kan lette søvnproblemer. Dette middel er beregnet til kortvarig behandling af søvnløshed. 

Hvordan bruges Imovane? 

Imovane-tabletterne indtages lige inden sengetid. Sovemidlet bruges som følger: 

 • Tag først en tablet, når du er sikker på, at du ikke længere skal ud. Imovane virker hurtigt, og det er meningen, at man tager en tablet inden for en time, inden man kan gå i seng. 
 • Sørg for, at du kan sove mindst 7 til 8 timer efter indtagelse af dette middel. Sover du i kortere tid, kan du i løbet af dagen få problemer med bivirkninger, såsom træthed, nedsat hukommelse og koncentrationsbesvær. 
 • Brug sovemidler som Imovane i så kort tid som muligt. Hermed undgår du afhængighed. Tag ikke sovepillerne i mere end to til tre uger i træk uden at rådføre dig med en læge. 
 • Alkohol kan fremme og forstærke bivirkningerne ved Imovane. Drik ikke alkohol, så længe du bruger Imovane. 
 • Kør ikke bil og betjen ikke tunge maskiner de første 12 timer efter indtagelse af tabletten. Du kan opleve nedsat koncentration og reaktionsevne. Du kan også opleve symptomer som svimmelhed og døsighed. 
 • Hvis du har brugt Imovane i længere tid, må du ikke pludseligt stoppe med at bruge dette sovemiddel. Trap langsomt ud af brugen, så får du mindre hurtigt problemer med abstinenssymptomer. 

Du kan finde flere oplysninger om brugen af Imovane i indlægssedlen. 

Hvilke doseringer findes der? 

Imovane fås som tabletter på 7,5 mg. De generelle retningslinjer for dosering af dette sovemiddel er som følger: 

 • Voksne: Tag 1 tablet à 7,5 mg en gang om dagen lige inden sengetid; 
 • Ældre: Tag en halv tablet à 7,5 mg (= 3,75 mg) en gang om dagen lige inden sengetid. En læge kan om nødvendigt tilpasse doseringen. 

Tag aldrig mere end én tablet om dagen, heller ikke selvom sovepillen ikke hjælper tilstrækkeligt. Dette sovemiddel er ikke egnet til børn under 18 år. I indlægssedlen finder du flere oplysninger om doseringen af dette sovemiddel. 

Hvad er bivirkningerne ved Imovane? 

Sovemidler kan undertiden give bivirkninger - dette gælder også Imovane. Der er bl.a. registreret følgende bivirkninger ved brug af sovemidlet: 

 • Bitter smag i munden; 
 • Tør mund; 
 • Træthed, udmattethed, døsighed; 
 • Nedsat koordinering; 
 • Svimmelhed; 
 • Hovedpine; 
 • Mave-/tarmproblemer; 
 • Mareridt. 

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle mulige bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever alvorlige, stærke eller langvarige bivirkninger.  

Hvornår må du ikke bruge Imovane? 

Imovane er ikke egnet til alle. Brug ikke dette sovemiddel i følgende tilfælde: 

 • Du er overfølsom over for det virksomme stof zopiclon eller nogen af hjælpestofferne i tabletten; 
 • Du lider af myasthenia gravis (en alvorlig form for muskeltræthed);  
 • Du lider af alvorlige vejrtrækningsproblemer; 
 • Du har en alvorlig leversygdom; 
 • Du lider af søvnapnø. 

Nogle mennesker skal være ekstra forsigtige ved brug af Imovane. Dette gælder for eksempel i følgende tilfælde: 

 • Du har lever-, nyre- eller vejrtrækningsproblemer; 
 • Du er afhængig af alkohol eller stoffer; 
 • Du lider af en psykisk sygdom, som f.eks. personlighedsforstyrrelse. 

Brugen af Imovane frarådes for gravide eller ammende kvinder. 

Du kan finde flere oplysninger om disse samt andre advarsler i indlægssedlen. 

Kan Imovane bruges sammen med andre lægemidler? 

Lægemidler kan interagere med andre lægemidler. Du kan derfor for eksempel være mere plaget af bivirkninger. I tilfælde af interaktion kan lægemidler også have en kraftigere eller svagere virkning. Imovane interagerer blandet andet med følgende lægemidler: 

 • Visse lægemidler mod psykiske sygdomme og depression; 
 • Visse lægemidler mod epilepsi; 
 • Andre sovemidler eller beroligende midler; 
 • Opioidsmertestillende (stærke smertestillende som f.eks. kodein, morfin, oxycodon); 
 • Stærke antihistaminer (midler mod høfebersymptomer og andre allergisymptomer); 
 • Visse antibiotika, herunder erythromycin og rifampicin; 
 • Visse svampedrævende midler; 
 • Visse lægemidler, der bruges ved hiv/aids. 

I indlægssedlen finder du flere oplysninger om alle lægemidler, der kan interagere med Imovane. Spørg din læge, om du må tage Imovane, hvis du bruger et af disse lægemidler.  

Hvor kan jeg købe Imovane? 

Imovane kan udelukkende fås på et registreret apotek. 

Kan jeg få Imovane uden recept? 

Stærke sovemidler er receptpligtige. Dette gælder også Imovane. Du skal have en recept fra en læge for at kunne bestille dette sovemiddel. 

Kildeliste 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (1. marts 2019). Imovane, tabletten 7,5 mg [Imovane, tabletter 7,5 mg] | Geneesmiddeleninformatiebank. Konsulteret den 30. april 2020 fra https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,11063 

KNMP. (9. april 2019). Zopiclon - Apotheek.nl. Konsulteret den 30. april 2020 fra https://www.apotheek.nl/medicijnen/zopiclon#! 

Nederlands Huisartsen Genootschap. (9. august 2018). Ik gebruik een slaapmiddel [Jeg bruger et sovemiddel] | Thuisarts. Konsulteret den 30. april 2020 fra https://www.thuisarts.nl/slaapproblemen/ik-gebruik-slaapmiddel 

Zorginstituut Nederland. (uden dato). Zopiclon - FarmacotherapeutischKompas. Konsulteret den 30. april 2020 fra https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zopiclon#samenstelling 

Evalueret af:

Dr. Wouter Mol, Praktiserende læge
Registreringsnummer: BIG: 9057675501

Dr. Wouter Mol studerede medicin på RUG (Groningen). Fra 2002-2003 var han assistent i neurologi og fra 2003-2005 var han assistent i intern medicin og akutmodtagelse. Wouter Mol har siden 2005 arbejdet som praktiserende læge.