Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check®​

Testkassetten i Vruchtbaarheids-Check® analyserer sæden, og giver en indikation på antallet af aktive sædceller. Indeholder sæden 15 millioner aktive sædceller, kan det i princippet befrugte en ægcelle. Indeholder sæden færre aktive sædceller, mindskes chancen for befrugtning.

Hvad er frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check®?

Testkassetten i Vruchtbaarheids-Check® analyserer sæden, og giver en indikation på antallet af aktive sædceller. Indeholder sæden 15 millioner aktive sædceller, kan det i princippet befrugte en ægcelle. Indeholder sæden færre aktive sædceller, mindskes chancen for befrugtning.

Med denne hjemmetest kan du nemt teste kvaliteten af din sæd. Du har resultatet inden for 20 minutter.

Hvornår bruges frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check®?

Du kan bruge Vruchtbaarheids-Check®, hvis du vil undersøge kvaliteten af din sæd. Hvis du f.eks. ønsker at få børn. Hvis en graviditet udebliver i længere tid, kan der være tale om nedsat frugtbarhed hos enten kvinden eller manden. Denne test viser, om sæden har nok aktive sædceller til (under de rette omstændigheder) at kunne befrugte en ægcelle.

Hvordan bruges frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check®?

Læs vejledningen inden brug. Her står der, hvilke forberedelser du skal gøre dig, inden du udfører testen, hvordan du udfører testen og hvordan du aflæser og tolker resultatet. De generelle retningslinjer til brug af sædtesten er som følger:

  • Sørg for, at du ikke har sædafgang i 3 til 7 dage inden testen.

  • På testdagen opsamler du selv sæd i den specielle opsamlingsbeholder gennem masturbation. Sørg for, at sæden ikke kommer i kontakt med dine hænder eller papir. Lad sæden stå i 15 minutter. Beholderen indeholder et pulver, der gør sæden mere flydende.

  • Tag testkassetten ud af pakken, og læg den på et fladt underlag.

  • Brug den medfølgende pipette til at suge sæden ud af opsamlingsbeholderen, og kom 1 dråbe ind i den runde åbning (testpunkt A).

  • Så snart dråben med sæd er opsamlet, skal du tilsætte 3 dråber af det blå farvestof. Lad det virke i 1 til 2 minutter.

  • Tilsæt nu 2 dråber farveløs rensevæske, og lad det trække ind i 1 til 2 minutter.

  • Aflæs nu resultatet ved at sammenligne farven på den røde åbning (testpunkt A) med farven på referencepunktet (det kvadratiske felt med bogstavet B). Jo mørkere farven på testpunkt A er, des flere aktive sædceller er der talt.

  • Er farven på testpunkt A den samme eller mørkere end farven på referencepunkt B, indeholder sæden mindst 15 millioner aktive sædceller. Der er derfor stor chance for, at sæden kan befrugte en ægcelle. En befrugtning afhænger dog også af andre faktorer.

  • Er farven på testpunkt A lysere end referencepunkt B, eller forbliver testpunkt farveløs, er der mindre end 15 millioner aktive sædceller i sæden. Drøft resultatet med en læge.

Du kan finde flere oplysninger om brugen af frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check® og aflæsning af resultatet i indlægssedlen.

Kan jeg få frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check® uden recept?

Du behøver ingen recept for at kunne bestille frugtbarhedstesten Vruchtbaarheids-Check®.​

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen