Menu

Kodipar

Kodipar bruges til voksne og børn over 12 år til kortvarig lindring af moderate smerter, som ikke kan lindres med andre smertestillende lægemidler, såsom paracetamol eller ibuprofen, alene. Din læge kan ordinere andre anvendelser eller doseringer end angivet i disse oplysninger. Følg altid lægens anvisninger samt oplysningerne på doseringsmærkatet

Hvad er Kodipar?

Kodipar bruges til voksne og børn over 12 år til kortvarig lindring af moderate smerter, som ikke kan lindres med andre smertestillende lægemidler, såsom paracetamol eller ibuprofen, alene.

Din læge kan ordinere andre anvendelser eller doseringer end angivet i disse oplysninger. Følg altid lægens anvisninger samt oplysningerne på doseringsmærkatet

Hvordan virker Kodipar?

Kodipar indeholder kodein. Kodein tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes opioidanalgetika, der fungerer smertestillende. Det kan tages alene eller sammen med andet smertestillende, som f.eks. paracetamol.

Et enzym omdanner kodein til morfin i leveren. Morfin er det stof, som lindrer smerte. Nogle mennesker har en variant af dette enzym, og det kan påvirke dem på forskellige måder. Hos nogle mennesker omdannes kodein ikke til morfin, eller omdannes kun i små mængder, og det vil ikke give tilstrækkelig smertelindring.

Da Kodipar indeholder kodein, er det vanedannende. Regelmæssig brug af smertestillende kan give nyreskader med risiko for nyresvigt.

Hvis du tager andre lægemidler samtidigt med Kodipar, skal du sikre dig, at de ikke indeholder paracetamol, da der ellers er en risiko for at overdosere. Hvis den anbefalede dosis overskrides, kan der opstå en livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om en overdosis, skal du søge akut lægehjælp.

Ved langvarig brug af en hvilken som helst type smertestillende kan hovedpiner forværres og forekomme oftere. Disse kaldes medicinoverforbrugshovedpiner. Kontakt din læge, hvis du oplever hyppige eller daglige hovedpineangreb i løbet af behandlingen med Kodipar.

Hvordan tages Kodipar?

Synk tabletterne med eller uden mad. Følg din læges anvisninger. Hvis du har taget det i flere uger, må du ikke pludseligt stoppe med at tage det uden først at spørge en læge.

Dosis

Dosis tilpasses smertens alvorlighed og patientens reaktion på lægemidlet. Dosering gentages som regel hver fjerde time.

Den normale dosis for voksne er 15 mg til 60 mg.

Den normale dosis for børn er 0,5 mg.

Er der nogen bivirkninger ved Kodipar?

Hvis du oplever en af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks søge lægehjælp:

Langsom eller overfladisk vejrtrækning;

 • Forvirring;
 • Døsighed;
 • Små pupiller;
 • Kvalme;
 • Opkast;
 • Forstoppelse;
 • Tab af appetit.

Hvornår er det ikke sikkert at tage Kodipar?

Tag ikke Kodipar:

 • Hvis du er allergisk over for paracetamol, kodein eller nogen af de andre indholdsstoffer;
 • Hvis du har svært nedsat leverfunktion;
 • Til smertelindring af børn og unge (0-18 år), efter de har fået fjernet deres mandler eller polypper, pga. besværet vejrtrækning, mens de sover (obstruktiv søvnapnø);
 • Hvis du ved, at du omdanner kodein til morfin meget hurtigt;
 • Hvis du ammer.

Andre advarsler og forholdsregler

Spørg din læge til råds, inden du tager Kodipar, hvis du:

 • Har nedsat lever- eller nyrefunktion;
 • Lider af kronisk alkoholisme;
 • Har besværet vejrtrækning eller astma;
 • Er afhængigt af morfin eller morfinlignende lægemidler (opioider);
 • Har nedsat binyrefunktion (Addisons sygdom);
 • Har øget kranietryk (pga. væskeretention, f.eks. efter et slagtilfælde);
 • Har lavt stofskifte;
 • Har en forstørret blærekirtel (prostata) eller indsnævret urinrør;
 • Har akutte, svære mavesmerter;
 • Har en svækket ernæringstilstand, f.eks. som følge af alkoholmisbrug, tab af appetit eller fejlernæring;
 • Er ældre eller svagelig.

Kørsel og alkohol

Kodein kan forringe mentale og/eller fysiske evner, der kræves til at udføre potentielt farlige opgaver, såsom at køre bil eller betjene tunge maskiner.

Alkohol og andre typer depressiva kan fremkalde depression, når det tages sammen med Kodipar, og bør derfor undgås. Kodein kan være vanedannende. Patienter bør kun tage lægemidlet, så længe som det er ordineret.

Indlægssedler
Tilbage til toppen